27.04.2011

RPO poprawi linie kolejowe województwa pomorskiego

"Województwo pomorskie dystansuje inne województwa pod względem środków przeznaczonych w Regionalnym Programie Operacyjnym na poprawę infrastruktury kolejowej" – mówił Zbigniew Szafrański prezes Polskich Linii Kolejowych 27 kwietnia br. w Gdańsku na konferencji o perspektywach funkcjonowania linii kolejowych w regionie.

Prezes spotkał się także z marszałkiem województwa. Omawiane były m.in. możliwości realizacji projektów RPO w kolejnej perspektywie 2014-2020.
W województwie realizowane są dwa projekty o wartości ponad 345 mln.. Pierwszy obejmuje rewitalizację i modernizację tzw. „kościerskiego korytarza kolejowego” odcinka Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201. Celem jest uzyskanie konkurencyjności kolei w stosunku do transportu samochodowego oraz poprawa jakości usług związanych z przewozami pasażerskimi i bezpieczeństwa podróżowania.
Drugi to rewitalizacja i modernizacja tzw. „helskiego korytarza kolejowego” linii kolejowej nr 213 Reda – Hel. Efektem, poza polepszaniem standardu podróżowania i stworzeniem alternatywy dla ruchu samochodowego, będzie także zwiększenie bezpieczeństwa na pieszych i drogowych przejściach przez tory.
Podróżujących przez Trójmiasto czekają utrudnienia związane z modernizacja linii E 65 na odcinku Gdynia – Gdańsk. Czas przejazdu na trasie z Gdyni do Warszawy i innych miast wydłuży się przez to około 30 min. Część pociągów będzie kończyła bieg w Tczewie i dalej podróżni będą jechali SKM. "Modernizacja jest bardzo istotna dla komunikacji w Trójmieście ze względu na poprawę infrastruktury służącej obsłudze podróżnych i zwiększenie przepustowości linii." - informował Zbigniew Szafrański
Poprawi się trasa Bydgoszcz – Tczew, gdyż PKP PLK S.A. otrzymała środki na usprawnienie połączeń pomiędzy miastami, gospodarzami rozgrywek EURO 2012.
Na spotkaniu omówiona była m.in. realizacja projektów z POIiŚ, inwestycje odtworzeniowe oraz stan i koszty utrzymania linii kolejowych na terenie województwa. Uczestnicy byli zainteresowani możliwością utrzymania lub reaktywowania linii lokalnych, budową wiaduktów nad modernizowana linia E 65, wykorzystaniem zbędnych PLK terenów kolejowych
Na konferencje zaproszeni zostali posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz samorządowych i państwowych. Spotkaniu towarzyszyła konferencja prasowa.

 

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 


Prezentacja "Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa pomorskiego"

 

Więcej w dziale: Cykl spotkań Prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z władzami samorządowymi

Galeria

udostępnij drukuj