19.12.2008

Rozwój systemu transportu Województwa Małopolskiego-seminarium

W dniu 9.12.08 r. w Krakowie odbyło się Seminarium, poświęcone "Budowie i modernizacji połączeń kolejowych Krakowa z Zakopanem oraz Nowym Sączem, Krynicą i Muszyną w aspekcie rozwoju systemu transportu Województwa Małopolskiego".

 

Seminarium zostało zorganizowane przez Biuro Pana Stanisława Koguta -Senatora RP oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

Udział w nim wzięli: przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, środowiska naukowego oraz Spółek z Grupy PKP S.A.

Celem Seminarium było określenie perspektyw oraz możliwości rozwoju transportu kolejowego, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów do Zakopanego, Nowego Sącza, Muszyny i do Granicy Państwa.

Spotkanie prowadzili : Pan Józef Jeżewicz-Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A i Pan Stanisław Kogut-Senator RP.

 Wstępem do dyskusji były prezentacje:

  • „Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego, z uwzględnieniem transportu kolejowego na lata 2009 -2013” - Artur Strzelczyk – Departament Gospodarki Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
  • „Studia wykonalności, koncepcje modernizacji ciągów kolejowych Kraków – Nowy Sącz – Muszyna, Kraków Zakopane” - Józef Jeżewicz – Członek Zarządu PKP PLK S.A.
  • „Projekty inwestycyjne na terenie Województwa Małopolskiego” - Józefa Majerczak – Zastępca Naczelnego Dyrektora Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. w Krakowie.
  • „Stan infrastruktury na ciągach kolejowych, łączących Kraków z Zakopanem, Nowym Sączem, Krynicą i Muszyną” - Włodzimierz Zembol – Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK S.A w Nowym Sączu.
  • „Układ Komunikacyjny Podhala w świetle perspektyw rozwojowych” - Iwona Wacławiak - Dyrektor Działu Usług Doradczych IVV GmbH Oddział w Polsce.
  • „Rozwój infrastruktury transportu szynowego województwa małopolskiego w planach badawczo-rozwojowych Politechniki Krakowskiej” - Dr inż. Adam Tułecki – Politechnika Krakowska.

Efektem przedstawionych referatów oraz wspólnej dyskusji Uczestników Seminarium są zgłoszone wnioski, które posłużą do dalszych działań w zakresie rozwoju transportu kolejowego na terenie Województwa Małopolskiego.

Galeria

udostępnij drukuj