23.09.2019

Rozwój kolei w Małopolsce

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Samorząd Województwa Małopolskiego podpisali list intencyjny o współpracy w zakresie rozwoju transportu kolejowego na terenie Małopolski. Ideą przedsięwzięcia jest dążenie do większego wykorzystania transportu kolejowego na terenie województwa, a w szczególności aglomeracji krakowskiej.

Dzisiaj w Krakowie podpisany został list intencyjny między PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a Zarządem Województwa Małopolskiego. Dokument pozwoli opracować wstępne studium wykonalności, które określi kierunki rozwoju sieci linii kolejowych na terenie województwa małopolskiego.

- Kolej jest kluczowym elementem transportu w aglomeracjach. Od jej rozwoju zależy rozwój miasta. Cieszę się, że Województwo Małopolskie i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisują porozumienie w tej sprawie – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

- Rozwój infrastruktury kolejowej i drogowej jest dla nas priorytetem. Dokładamy wszelkich starań, aby poprawić komfort i bezpieczeństwo podróżnych. Podpisana dzisiaj umowa przyczyni się do rozwoju kolei aglomeracyjnej, a to sprawi, że mieszkańcy szybko, omijając korki, dotrą do pracy czy szkoły - powiedział Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego.

- Wspólnie z władzami samorządowymi dążymy do zapewnienia najlepszych warunków dla dalszego rozwoju transportu kolejowego. Realizowany obecnie Krajowy Program Kolejowy, tworzy w aglomeracjach dobre warunki podróży koleją i chcemy ten obszar rozwijać. – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Województwo małopolskie będzie partycypowało 25% (nie więcej niż 1 mln zł) w kosztach opracowania studium. PLK zaangażują się w pozostałą część. Partnerzy porozumienia będą współpracować na rzecz opracowania studium. Województwo będzie uczestniczyć w opiniowaniu dokumentu.

Studium wykonalności pozwoli określić priorytety inwestycyjne na terenie województwa małopolskiego w ramach planowanej perspektywy UE 2021 – 2027.


Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: 22 473 30 02

Galeria

Pliki do pobrania

Rozwój kolei w Małopolsce

Pobierz
udostępnij drukuj