28.02.2007

Rozmowy ze związkami zawodowymi

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że w dniu dzisiejszym odbyła się kolejna runda rozmów z przedstawicielami związków zawodowych.

Zarząd PKP PLK SA pomimo trudnej sytuacji finansowej spółki przedłożył swoim partnerom kolejną propozycję porozumienia w sprawie podwyżki płac. Według nowej propozycji podwyżka w wysokości 100 zł na jednego pracownika zostałaby wprowadzona z dniem 1 marca 2007 r., a dodatkowo nastąpiłoby jednorazowe zwiększenie premii za luty 2007 r. w wysokości 50 zł.

Propozycja nie została przyjęta przez stronę związkową, a rozmowy zostały zawieszone do kolejnego spotkania.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA w dalszym ciągu wyrażają dobrą wolę rozwiązania sporu w sposób satysfakcjonujący pracowników i uwzględniający możliwości finansowe spółki.

 

Krzysztof Łańcucki
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

udostępnij drukuj