20.05.2014

Rewitalizacja na Opolszczyźnie usprawni transport kolejowy

Jeszcze w tym roku pociągi na odcinku linii kolejowej między Błotnicą Strzelecką a Opolem Groszowicami będą jeździły szybciej i bezpieczniej, co przełoży się na większy komfort podróżujących. Rewitalizacja infrastruktury na tej trasie prowadzona na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest już bardzo zaawansowana.

Dotychczas wykonawca prac na odcinku Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice wymienił już prawie całą nawierzchnię torową, sieć trakcyjną oraz cztery rozjazdy. Wyremontowanych zostało również jedenaście przejazdów oraz czternaście obiektów inżynieryjnych (wiaduktów i przepustów). Aktualnie trwają roboty remontowe na peronach w Tarnowie Opolskim i Kamieniu Śląskim. Budowane są też wiaty na peronie w Strzelcach Opolskich. Na szlaku Kamień Śląski – Tarnów Opolski wymieniane są tory i sieć trakcyjna, a pomiędzy stacjami Szymiszów i Kamień Śląski odtwarzane są rowy odwadniające.

W ramach inwestycji odtworzony zostanie pierwotny stan ponad 35 km linii kolejowej. Nowe szyny i podkłady, a także rozjazdy, sieć trakcyjna, wyremontowane perony, wiadukty i przepusty oraz odtworzone rowy odwadniające będą gotowe jeszcze w tym roku. Po zakończeniu wszystkich prac pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością 120 km/h, a towarowe 100 km/h. Czas przejazdu na tej trasie dla pociągów regionalnych skróci się do ok. 30 min, a międzywojewódzkich do ok. 23 min.

Inwestycja prowadzona na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżujących, a także zwiększenia płynności ruchu pociągów pasażerskich i towarowych. Wyremontowane perony ułatwią korzystanie z pociągów opiekunom z wózkami i osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dla Opolszczyzny natomiast oznacza podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Wartość projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice", POIiŚ 7.1-65,  to ponad 251,8 mln zł brutto. Zakończenie prac zaplanowane jest na grudzień 2014 roku. 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik Prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 694 480 239

Galeria

Pliki do pobrania

Rewitalizacja na Opolszczyźnie usprawni transport ...

Pobierz
udostępnij drukuj