24.01.2013

Regionalna linia kolejowa Toruń – Grudziądz na nowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na rewitalizację trasy kolejowej  Chełmża - Grudziądz. Zaplanowane prace na blisko 40 km odcinku pozwolą na przyśpieszenie pociągów jadących z Torunia przez Grudziądz do Malborka.

Rewitalizacja połączenia Chełmża – Grudziądz pozwoli na skrócenie czasu przejazdów pociągów regionalnych z 60 minut do ok. 40 minut. Zaplanowane prace umożliwią zwiększenie przepustowości linii, co umożliwi przewoźnikom uruchomienie dodatkowych pociągów. Rewitalizacja przyczyni się także do podwyższenia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym, w tym na przejazdach kolejowych.

Roboty rewitalizacyjne będą polegały na przebudowie linii kolejowej na łącznej długości ponad 40 km. Będzie się to wiązało z całkowitą wymianą nawierzchni toru szlakowego oraz torów na stacjach o łącznej długości ponad 37 km. Zostanie również dokonana korekta geometrii łuków co pozwoli pociągom na osiąganie wyższej niż dotąd prędkości. W czasie robót zostanie również przebudowanych 10 peronów. Przejazdy kolejowe zostaną wyposażone w półrogatki lub samoczynną sygnalizację przejazdową, a na 38 skrzyżowaniach zostanie wymieniona nawierzchnia. Plan prac przewiduje również wyposażenie stacji w nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, np. semafory.

Wartość robót budowlanych etapu I projektu wynosi 93 783 711,72 zł brutto, który w okresie 22 miesięcy zrealizuje w systemie „projektuj – buduj” firma NDI S.A. z Sopotu.

Rewitalizowana linia jest jednotorowa i niezelektryfikowana, przewoźnicy korzystający z niej używają taboru spalinowego. Trasę między Toruniem a Grudziądzem przemierza codziennie kilkanaście pociągów regionalnych.

Pozostałe inwestycje prowadzone lub planowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie województwa kujawsko – pomorskiego pozwolą na stworzenie sieci linii sprawnie obsługujących regionalny ruch kolejowy. Obecnie PKP PLK realizują  rewitalizację linii Toruń – Bydgoszcz. Inwestycja obejmuje prace na ponad 50 km linii kolejowej łączącej Toruń przez Solec Kujawski z Bydgoszczą. Plan zakłada wymianę nawierzchni torów o łącznej długości ponad 93 km. Rewitalizacja linii od Torunia do Bydgoszczy pozwoli na skrócenie czasu jazdy na tym odcinku do około 43 minut. Przed rozpoczęciem robót czas jazdy przekraczał godzinę.

Roboty rewitalizacyjne zakończone w 2012 roku na trasie łączącej Bydgoszcz przez Terespol Pomorski z Tczewem pozwoliły przywrócenie prędkości maksymalnej 120 km/h  i na skrócenie czasu jazdy pociągiem z Bydgoszczy do Gdańska do około 1 godziny i trzech kwadransów.
PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzą dalsze prace, które pozwolą jeszcze bardziej przyśpieszyć to połączenie.

Kolejnym planowanym zadaniem, które usprawni ruch pociągów w województwie kujawsko – pomorskim jest rewitalizacja trasy Inowrocław – Toruń – Jabłonowo Pomorskie. Według założeń, ma być zakończone w 2015 roku.

Informacje dla mediów
Ewa Symonowicz-Ginter
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji - oddział w Gdańsku
tel. +58 721 92 07
e-mail: e.symonowicz-ginter@plk-sa.pl

rzecznik prasowy:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Maciej Dutkiewicz
tel. +48 22 47 321 47
tel. + 48 883 354 177
e-mail: m.dutkiewicz@plk-sa.pl

 

Pełna nazwa projektu:

„Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wsch. - Malbork na odcinku Toruń Wschodni - Grudziądz etap I obejmujący odcinek Chełmża – Grudziądz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013”

Galeria

udostępnij drukuj