29.12.2017

Rail Baltica: lepsza kolej z Ełku do Trakiszek

Większy komfort na stacjach i przystankach, krótsze podróże z Ełku do granicy i sprawny przejazd pociągów pasażerskich i towarowych na międzynarodowej trasie Rail Baltica to zakładane efekty modernizacji odcinka Ełk – Olecko – Suwałki – Trakiszki. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na opracowanie studium wykonalności modernizacji przygranicznego odcinka Rail Baltica. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dzisiaj umowę na opracowanie studium wykonalności modernizacji odcinka Ełk – Olecko – Suwałki – Trakiszki. Połączenie jest ostatnim fragmentem polskiej części międzynarodowego korytarza transportowego Rail Baltica. Dokument określi zakres inwestycji i szczegółowe rozwiązania przebudowy odcinka międzynarodowego korytarza Rail Baltica.

Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i punktualna, a dzisiejszy dzień przybliża nas do tego celu. Realizacja tej inwestycji, na jednym z najważniejszych korytarzy TEN-T, jest ważna dla przewozów pasażerskich i towarowych między krajami unii. Poprawi się także podróż między Trakiszkami a Ełkiem oraz szybciej i komfortowo pojedziemy przez Białystok do Warszawy – powiedział Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Opracowanie studium wykonalności pozwoli na określenie i wybranie najlepszego wariantu modernizacji. Decyzja o realizacji przyjętego wariantu będzie w IV kwartale 2018 roku. Zasadniczym celem inwestycji na trasie Ełk – Olecko – Suwałki – Trakiszki jest skrócenie czasu przejazdu dzięki podwyższeniu prędkości pociągów, zwiększenie komfortu podróżowania przez przebudowę stacji i przystanków, zwiększenie przepustowości linii oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Trasa planowana jest dla pociągów pasażerskich i towarowych.

Podpisana dzisiaj umowa to także kolejny krok dla lepszego rozwoju kolei w Polsce Wschodniej. Przebudowa linii zapewni lepsze połączenia dla mieszkańców Warmii, Mazur oraz Podlasia. Zapewniamy sprawniejsze przejazdy pociągów pasażerskich i towarowych na międzynarodowych trasach m.in. między państwami nad Bałtykiem – powiedział Ireneusz Merchel, Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

Studium wykonalności opracuje firma TPF Sp. z o.o za około 2,6 mln złotych pochodzących ze środków własnych.

Prace budowlane na linii Ełk – Trakiszki mają zostać zrealizowane między 2022 a 2025 rokiem.

Dwa dni temu PLK podpisały także umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji odcinka od Białegostoku do Ełku.


Zmienia się trasa Warszawa – Białystok

Na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz – Sadowne zasadnicze prace zostały już zakończone. Pasażerowie korzystają z nowych peronów, oddane do użytku zostały nowe przejścia podziemne i bezkolizyjne skrzyżowania. Trwa modernizacja linii Rail Baltica na odcinku Sadowne – Czyżew. Przebudowywane są perony, tory, sieć trakcyjna i przejazdy kolejowo-drogowe. Koszt prac na środkowym odcinku trasy Warszawa – Białystok to 641 mln złotych. W przyszłym roku rozpoczną się prace na podlaskim fragmencie Rail Baltica od Czyżewa do Białegostoku. Dzięki modernizacji skróci się czas przejazdu między stolicami dwóch województw, a pasażerowie zyskają odnowione stacje i przystanki bez barier architektonicznych. Zakończenie prac na trasie Białystok – Warszawa planowane jest do 2021 roku. 

Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
668 679 414

Galeria

Pliki do pobrania

Rail Baltica: lepsza kolej z Ełku do Trakiszek

Pobierz
udostępnij drukuj