29.06.2011

Przystąpienie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego

W dniu 27. czerwca 2011 r. o godz. 14:00 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przystąpiła do Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przystąpienie do Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego utworzonej z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wypełni lukę w zakresie pomocy administracji rządowej w przygotowaniu i wdrażaniu projektów PPP. Pozwoli na efektywną realizację przedsięwzięć publiczno-prywatnych, w tym poprzez wymianę wiedzy, standaryzacje dokumentów i procedur oraz pomoc w przygotowaniu pilotażowych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego.

Biorąc pod uwagę brak doświadczenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz bardzo skomplikowany charakter projektów wymagających szczególnego zarządzania fazą zamówienia oraz szczegółowego przygotowania i zaplanowania przebiegu realizacji projektu konieczne jest skorzystanie z doświadczeń innych podmiotów oraz wsparcia instytucji.

Porozumienie zostało podpisane przez Zbigniewa Szafrańskiego Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Marka Pawlika Wiceprezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i przekazane Elżbiecie Bińkowskiej Minister Rozwoju.

 

Zobacz treść porozumienia

 

Agata Pomykała

Dyrektor projektu

ds. komunikacji i planowania strategicznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Kolei Dużych Prędkości

tel. +4822 473 2442

udostępnij drukuj