17.08.2010

Przygotowania do modernizacji linii radomskiej

 

Sześć ofert wpłynęło w przetargu na opracowanie załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści (dla dużego projektu) dla projektu infrastruktury kolejowej” dla projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom”.

W dniu 16 sierpnia 2010 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie, swoje oferty zgłosiły następujące firmy :

1. Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.
oferta na kwotę 187 000,00 zł netto, 228 140,00 zł brutto

2. International Management Services Sp. z o.o.
oferta na kwotę 192 000,00 zł netto, 234 240,00 zł brutto

3. Konsorcjum w składzie:
• CE Project Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa – lider,
• E-R-G s.c.
oferta na kwotę 528 000,00 zł netto, 644 160,00 zł brutto

4. Konsorcjum w składzie:
• BBF Sp. z o.o.
• DIM Pracownia projektowa Dróg i Mostów
oferta na kwotę 477 800,00 zł netto, 582 916,00 zł brutto

5. Jacobs Polska Sp. z o.o.
oferta na kwotę 220 126,06 zł netto, 268 553, 79 zł brutto

6. Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce
oferta na kwotę 297 500,00 zł netto, 362 950, 00 zł brutto

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 854 000,00 PLN.

Przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom”. realizowane będzie jako dwa projekty :
1. Projekt POIiŚ 7.1-19.1 pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie –Radom”.
2. Projekt POIiŚ 7.1-19.2 pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom – PRACE PRZYGOTOWAWCZE”.

Obecnie w ramach projektu POIiŚ 7.1-19.1 pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom” realizowana jest umowa na „Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do celów projektowych niezbędnej do przeprowadzenia modernizacji linii nr 8 (tor nr 1 i 2) na odcinku Warszawa Okęcie – Kielce, łącznie z tymi stacjami”. Produktem umowy będą m.in. mapy do celów projektowych, niezbędne do wykonania dokumentacji projektowych. W ramach Projektu POIiŚ 7.1-19.2 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom – PRACE PRZYGOTOWAWCZE” opracowane zostaną dokumentacje projektowe i materiały przetargowe dla odcinków obejmujących Lokalne Centra Sterowania: LCS Warszawa Okęcie i LCS Radom - obecnie w końcowej fazie jest procedura wyboru wykonawców. Opracowane będą również załączniki do wniosku o dofinansowanie dla projektu POIiŚ 7.1-19.1. W czerwcu 2010 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie wymienionych załączników do wniosku o dofinansowanie, natomiast otwarcie ofert odbyło się w dniu 16.08.2010 r.

Ponadto istotnym jest, że wydana dnia 30.04.2010 r. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na obszarze woj. mazowieckiego dla istniejącego obszaru kolejowego niezbędnego pod inwestycję, z dniem 15.07.2010 r. stała się decyzją ostateczną.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji do roku 2015.

 

 

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 32 147

 

www.pois.gov.pl


„Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”

udostępnij drukuj