31.08.2010

Przetarg na wykonanie robót w ramach „Zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w aglomeracji krakowskiej”

 

 

25 sierpnia 2010 r., w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie, został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Modernizacja linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów – Wieliczka Rynek oraz wykonanie robót na przystanku osobowym Kraków Łagiewniki”.


Modernizacja linii kolejowej Kraków Bieżanów – Wieliczka Rynek
obejmuje przebudowę i naprawę elementów infrastruktury kolejowej w zakresie:

  • nawierzchni, podtorza i peronów,
  • obiektów inżynieryjnych (tj. wiaduktów, mostów, przepustów),
  • sieci trakcyjnej,
  • telekomunikacji,
  • elektroenergetyki,
  • urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Wykonanie robót na przystanku osobowym Kraków Łagiewniki obejmuje zabudowę systemu informacji dla podróżnych, monitoringu oraz oznakowania węzła przesiadkowego.

Otwarcie ofert planowane jest na 7.10.2010 r.

 

Zadanie jest realizowane w ramach Projektu POIiŚ 7.3-7 „Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej”.

 

 

 

„Projekt ubiega się o do finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

 

 

Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00, e-mail:
d.szalacha@plk-sa.pl

udostępnij drukuj