26.08.2010

Przetarg na wykonanie robót budowlanych, dotyczących przebudowy stacji Kraków Główny

 

 

19 sierpnia 2010 r., w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie, został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Przebudowa stacji Kraków Główny wraz z robotami dotyczącymi organizacji węzła przesiadkowego”.

Otwarcie ofert nastąpi 28.09.2010 r.

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi:

 • remont wibroizolacji stropu dworca podziemnego Kraków Główny i warstw izolacyjnych tuneli: ”Magda” i samochodowego W-Z,
 • zabudowę nowych nawierzchni peronów,
 • nadbudowę szybów wind na płytę Centrum,
 • przebudowę infrastruktury technicznej, związanej z:
  • oświetleniem zasadniczym i ewakuacyjnym
  • informacją wizualną dla podróżnych,
  • nagłośnieniem peronów i tunelu „Magda”,
  • dźwiękowym systemem ostrzegania,
  • monitoringiem,
 • przebudowę elementów obudowy wiat i zadaszeń,
 • remontu instalacji P.POŻ.,
 • przystosowanie infrastruktury stacji dla potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Zadanie jest realizowane w ramach Projektu „Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej” (POIiŚ 7.3-7).

 

 

www.pois.gov.pl

„Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

 

 

Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00, e-mail:
d.szalacha@plk-sa.pl

udostępnij drukuj