24.11.2009

Przebudowa ulicy Kolumba w Szczecinie.

24 listopada 2009r. w Urzędzie Miasta podpisane zostało porozumienie intencyjne pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP S.A. dotyczące przebudowy ulicy Kolumba w rejonie dworca i stacji Szczecin Główny.

Porozumienie jest wyrazem woli współpracy przy zagospodarowaniu przez Gminę Miasto Szczecin na drogę publiczną terenu kolejowego w obrębie stacji Szczecin Główny i ul. Kolumba. Porozumienie podpisali

  • Krzysztof Nowak – zastępca prezydenta miasta
  • Józef Matuszczak – Naczelny Dyrektor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Szczecinie
  • Helena Judkowiak-Gospodarek – Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Szczecinie 
  • Mariusz Jankowski  - dyrektor PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie

W porozumieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Szczecinie wyraża wolę wyłączenia z obszaru kolejowego i przekazania miastu terenów, pod torami  kolejowymi (3 pary torów sąsiadujących z ul. Kolumba). Warunkiem przekazania jest przeniesienie likwidowanych torów w inne miejsce (Park Gumieniecki) na koszt inwestora lub Miasta. Jednocześnie PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami wyraził wolę przekazania gminie dodatkowych terenów z przeznaczeniem ich na drogę publiczną.

Zgodnie z porozumieniem Miasto zleci opracowanie kosztorysu przeniesienia w inne miejsce funkcji kolejowych. Gmina przygotuje również kilkuwariantową koncepcję przebudowy ul. Kolumba.
Zasady prawne i warunki finansowe dotyczące procedury podziału działek i przekazania przez PKP S.A. terenów gminie miasto Szczecin zostaną ustalone w kolejnych porozumieniach szczegółowych.

Romana Nakoneczna
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Oddział Regionalny w Szczecinie

udostępnij drukuj