26.10.2010

Przebudowa stacji Kraków Główny - otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych

 

W dniu 22 października 2010 r. w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie zostały otwarte oferty na wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Przebudowa stacji Kraków Główny wraz z robotami dotyczącymi organizacji węzła przesiadkowego”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 188 765 720,00 PLN brutto.

Wpłynęły 2 oferty, złożone przez:

1. Konsorcjum firm:

  • TORPOL Sp. z o.o. Poznań
  • Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. Kraków

- oferta na kwotę 158 621 049,30 PLN brutto


2. Konsorcjum firm:

  • Mostostal Warszawa S.A.
  • Acciona Infraestructuras S.A. Madryt

- oferta na kwotę 124 988 390,74 PLN brutto

 

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej” ( POIiŚ 7.3-7).

 

 

www.pois.gov.pl

 

Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl

udostępnij drukuj