20.07.2005

Projekt szkoleniowy

Rozwój kadr Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dotacja ze środków Unii Europejskiej na szkolenia

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Szkolenia kadry menedżerskiej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”. Jest to największy w Polsce - pod względem wartości i liczby uczestników - projekt szkoleniowy zamknięty tj. dedykowany w całości jednej firmie.
Kwota dotacji wynosi 4 645 321,16 zł
Wyniki otwartego konkursu ogłosiła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 11 lipca 2005r. - dofinansowanie otrzymały 163 projekty na 1410 złożonych. Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie dostępna jest na stronach PARP: http://www.parp.gov.pl/efs1.html

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

EFS jest jednym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dedykowanym na rozwój pracowników, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w przedsiębiorstwach państw członkowskich Unii Europejskiej. Więcej informacji dostępnych na stronie: www.efs.gov.pl

Zakres projektu

Projekt adresowany jest do 1184 osób – kadry kierowniczej Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Każda z osób będzie uczestniczyła w 4 rodzajach szkoleń podzielonych na moduły:

Moduł I - Szkolenia realizowane w formie strategicznych gier symulacyjnych zapewniające rozumienie mechanizmów ekonomicznych działania przedsiębiorstwa:

- Naczelna Kadra Kierownicza - Decision Base™ – Rozwój orientacji biznesowej (2 dni),

- pozostali uczestnicy - Apples&Oranges™ – Logika biznesu (1 dzień)

Moduły II, III i IV – szkolenia prowadzone w systemie blended learning dotyczą „miękkich” umiejętności menedżerskich:

- Style zarządzania podległym zespołem (2 dni)

- Sztuka budowania efektywnej komunikacji interpersonalnej oraz prowadzenie spotkań (2 dni)

- Negocjacje biznesowe (2 dni)

Wszystkie szkolenia zostaną uzupełnione szkoleniami e-learningowymi, które będą dostępne w internecie, intranecie oraz w postaci materiałów szkoleniowych (CD).

Lokalizacja szkoleń:

  • Gdańsk
  • Szczecin
  • Warszawa
  • Poznań
  • Lublin
  • Wrocław
  • Katowice
  • Kraków

Podpisanie umowy na realizację projektu

20 lipca 2005r. w siedzibie Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. została podpisana umowa pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a House of Skills na realizację projektu „Szkolenia kadry menedżerskiej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Galeria

udostępnij drukuj