26.05.2008

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko-podpisanie umowy

Dnia 26 maja 2008 r. o godz. 12.00 w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, przy ul. Targowej 74, została podpisana umowa Nr IIZ3a – POIIŚ – 67/2008 na nowelizację studium wykonalności, opracowanie materiałów do wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i wniosków o wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz przygotowanie materiałów przetargowych dla realizacji projektu w systemie „projekt i budowa” dla projektu „Modernizacja linii Warszawa – Łódź, II Etap, Lot A”.

 

Finansowanie projektu przewidziane jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, projekt znajduje się liście projektów podstawowych zamieszczonej w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013 (Monitor Polski z 2008 r. Nr 30, poz. 269). Numer projektu na liście – 111.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Wykonawcą umowy jest Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Lider) i Centrum Naukowo Techniczne Kolejnictwa.

Wartość podpisanej umowy netto – 990 000 PLN (brutto 1 207 800 PLN)

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:

  • Członek Zarządu - Teresa Zwiernik
  • Członek Zarządu -  Agnieszka Safuta – Pawlak.

Natomiast ze strony Wykonawcy z Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce umowę podpisał:

  • Dyrektor - Jan Zabierzewski.

Na temat podpisanej umowy została przygotowana informacja prasowa.

Galeria

udostępnij drukuj