05.08.2010

Prawie 60 milionów złotych na rewitalizację dwóch linii na Górnym Śląsku

W siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Katowicach podpisano dwie umowy na zaprojektowanie przebudowy infrastruktury kolejowej.  
Pierwsza umowa, zawarta 30 lipca 2010 roku, z firmą OHL ŽS, a.s. (Republika Czeska) na kwotę 29 240 960,00 zł brutto, dotyczy odcinka Gliwice Łabędy – Pyskowice” w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja linii 132/135 Gliwice Łabędy – Strzelce Opolskie – Opole Groszowice”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę infrastruktury kolejowej na odcinku Gliwice Łabędy - Pyskowice w zakresie nawierzchni torowej, podtorza i odwodnienia, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sieci trakcyjnej, urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych, obiektów inżynieryjnych, peronów i wiat, skrzyżowań z drogami i ciągami pieszymi w poziomie szyn oraz realizacja całości robót inwestycyjnych na tym odcinku. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi przywrócenie prędkości konstrukcyjnej V=100 km/h oraz dostosowanie geometrii torów do wprowadzenia prędkości V=120 km/h, jak również zwiększenie przepustowości i skrócenie czasu jazdy pociągów. W efekcie poprawi się oferta przewozowa na tym odcinku, co powinno się przełożyć na zwiększenie przychodów Spółki PKP PLK S.A. Druga umowa, podpisana 3 sierpnia 2010 roku obejmuje „Przebudowę infrastruktury kolejowej na linii nr 152 Paczyna – Lubliniec, odcinek Toszek Północ – Czarków tor nr 1, km 10,875 – 22,405”. Kwota, na jaką została podpisana z firmą TORPOL Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu wynosi 26 722 274, 03 zł brutto. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę infrastruktury kolejowej na odcinku Toszek Północ – Czarków / linia 152 / w zakresie nawierzchni torowej, podtorza, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej oraz realizacja całości robót inwestycyjnych na tym odcinku na podstawie opracowanej dokumentacji. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi likwidacja ograniczeń prędkości pociągów, przywrócenie prędkości rozkładowej na przebudowanym odcinku do V=100 km/h, jak również zwiększenie przepustowości i skrócenie czasu jazdy pociągów. Termin zakończenia prac obu inwestycji to 30.11.2010 rok. Projekty finansowane są z budżetu państwa.  

Jacek Karniewski
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Katowicach
tel. (932) 719-5413; e-mail: j.karniewski@plk-sa.pl

udostępnij drukuj