27.05.2013

Prace na linii Kłodzko Nowe – Kudowa Zdrój

 

Trwa modernizacja linii kolejowej nr 309 Kłodzko Nowe – Kudowa Zdrój na odcinku Duszniki Zdrój – Kudowa Zdrój.

Zasadnicze prace obejmują kompleksową wymianę ponad 18 km toru na odcinku Duszniki Zdrój – Kudowa Zdrój wraz z odwodnieniem, elementami sterowania ruchem kolejowym. Późną jesienią od strony Kudowy Zdroju rozpoczął się już demontaż toru. Uwzględniono również przygotowania terenu wzdłuż toru, na skarpach i niezbędną wycinkę drzew ustaloną zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Te prace wykonawca - firma Strabag Rail Polska, przeprowadził w zimie, a obecnie trwa wywóz drewna. 

Na górskiej jednotorowej linii pracownicy zmieniają też perony stacji Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój i Polanica Zdrój. Ich efektem będzie m.in. dogodne dojście dla potrzeb osób niepełnosprawnych i poprawa warunków obsługi pasażerów. 

Zgodnie z projektem naprawiane są przepusty, kamienny most, wiadukt blachownicowy, portal tunelu. Na górskiej, krzyżującej się kilkakrotnie z drogą, linii kolejowej poprawi bezpieczeństwo i nawierzchnia na 7 przejazdach . 

Z modernizacji linii kolejowej nr 309 skorzystają nie tylko mieszkańcy gmin Polanica Zdrój, Lewin Kłodzki, Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój, Szczytnej, ale także turyści i kuracjusze, którzy odwiedzają województwo dolnośląskie. 

Modernizacja linii kolejowej nr 309 Kłodzko Nowe – Kudowa Zdrój ma kosztować prawie 70 mln zł, Zakończenie projektu zaplanowane jest na koniec 2013 r. Wysokość dofinansowania ze środków RPO WD wynosi 72,47%.


"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013"

 

Zobacz fotogalerię

 

Informacje dla prasy:
Mirosław Siemieniec
PKP Polskie  Linie Kolejowe S.A.
e-mail: miroslaw.siemieniec@plk-sa.pl
tel.+48 22 473 30 02

 

Galeria

udostępnij drukuj