29.05.2018

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na posiedzeniu w dniu 29 maja 2018 r. podjęła uchwały w sprawie powołania:

1. Pana Ireneusza Merchel na stanowisko Prezesa Zarządu,

2. Pana Marka Olkiewicza na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji,

3. Pana Radosława Celińskiego na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych,

4. Pana Piotra Majerczaka na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury,

5. Pana Arnolda Bresch na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji.

Ww. uchwały obowiązują z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r.

 

Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
Zespół prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
22 473 30 02

Galeria

udostępnij drukuj