19.07.2012

Ponad miliard złotych unijnego wsparcia dla modernizacji linii kolejowej Warszawa – Gdynia

Umowa na dofinansowanie modernizacji linii kolejowej Warszawa – Gdynia na odcinku liczącym ponad 100 km, przebiegającym przez Iławę i Malbork, podpisana. Kwota dofinansowania tej inwestycji to blisko 1,4 mld zł.

Modernizacja linii kolejowej z Warszawy do Gdańska to największa obecnie prowadzona inwestycja kolejowa w Polsce. Linia liczy około 350 km długości i została podzielona na kilka obszarów inwestycyjnych. Dofinansowanie obejmuje modernizowany od 2011 roku odcinek o długości 103 km między Szymankowem a Zajączkowem Lubawskim. To obszar tzw. lokalnych centrów sterowania ruchem kolejowym (LCS) w Malborku i w Iławie. Środki te prawie w całości wydawane są na dwa kontrakty budowlane, które PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarły z konsorcjami wykonawców na czele których stoją : Budimex S.A. – kontrakt LCS Iława za 933 mln zł netto oraz Trakcja-Tiltra S.A. – LCS Malbork za 1,1 mld zł netto. Pozostała część środków przeznaczona została na umowy z wykonawcami nadzoru inwestorskiego oraz innego rodzaju działania wspierające.

Prace prowadzone w ramach projektu zakładają wymianę ponad 200 km torów, przebudowę, remont i budowę ponad 280 obiektów inżynieryjnych - 6 mostów kolejowych, 3 mostów drogowych, 25 wiaduktów kolejowych, 18 wiaduktów drogowych, 220 urządzeń do odpłaszania zwierząt oraz 8 przejść dla pieszych pod torami. Projekt zakłada również likwidację 68 przejazdów kolejowych i przejść dla pieszych w poziomie szyn co pozwoli podwyższyć bezpieczeństwo na modernizowanym odcinku.

Linia kolejowa na całej długości będzie wyposażona w komputerowe sterowanie ruchem kolejowym, co pozwoli na dalsze podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Najważniejszym efektem modernizacji linii będzie podwyższenie maksymalnej prędkości - pociągi pasażerskie przyśpieszą ze 120 km/h do 160 km/h, a nowoczesne składy dalekobieżne do 200 km/h, co docelowo przyniesie skrócenie czasu podróży z Warszawy do Gdyni w czasie poniżej 3 godzin.

 

Informacje dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
tel.22 47 336 40
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.plProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Galeria

udostępnij drukuj