29.06.2018

Ponad 200 stypendystów z możliwością kolejowej kariery w PLK

Kolejny rok szkolny ukończyło 211 stypendystów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. kształcących się na kierunkach kolejowych w 38 szkołach. To przyszli specjaliści od dróg i mostów kolejowych, automatycy sterowania ruchem kolejowym i dyżurni ruchu, którzy w przyszłości zasilą kadry zarządcy infrastruktury.

W tym roku szkolnym co miesiąc stypendia od PLK otrzymywało łącznie 211 uczniów klas II, III i IV,  m.in. z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ełku, Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu, Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie i Zespół Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach.

Na zakończeniu roku szkolonego - 22 czerwca - przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. byli obecni w każdej szkole, w której uczą się stypendyści. Uczniowie otrzymali dyplomy uznania, a najlepszym uczniom kierunków kolejowych, którzy mieli średnią ocen co najmniej 4,75, wręczono specjalne upominki. Po zakończeniu edukacji na kierunkach związanych z branżą kolejową, młodzi ludzie mają szansę na pracę i rozwój w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.

W kolejnym roku szkolnym do obecnych stypendystów dołączy część uczniów, którzy właśnie ukończyli pierwsze klasy. Ponadto w kilku szkołach od września br. zostaną otwarte nowe kierunki i klasy- np. automatyk sterowania ruchem kolejowym, co oznacza szansę dla jeszcze większej liczby uczniów na skorzystanie z programu stypendialnego, który oferują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Inwestycja w młodą kadrę

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestują w edukację przyszłych kolejarzy. PLK wypłacają stypendia i zapewniają uczniom możliwość odbycia praktyk zawodowych u boku wykwalifikowanych pracowników. Uczniowie mogą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności m.in. na nowoczesnym symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Na wsparcie dydaktyczne mogą liczyć także nauczyciele.

Zarządca infrastruktury wspiera również szkoły sprzętem dydaktycznym. PLK na potrzeby szkolnych pracowni zawodowych przekazują m.in. elementy infrastruktury kolejowej, np. szyny, rozjazdy czy semafory.

Działania te pomagają uczniom wdrożyć się w pracę, którą będą wykonywać po ukończeniu szkoły.  Dzięki temu uczniowie mają okazję poznać środowisko i wartości firmy oraz łatwiej stawiać pierwsze kroki na ścieżce kariery.

Spółka na bieżąco prowadzi również rozmowy ze szkołami, które są zainteresowane utworzeniem klas o profilu kolejowym. Chodzi o dostosowanie kierunków i efektów kształcenia do wymogów kolejowego rynku pracy i PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jako przyszłego pracodawcy. 

 

Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
22 473 30 02
571 370 229

Galeria

Pliki do pobrania

Ponad 200 stypendystów z możliwością kolejowej kariery ...

Pobierz
udostępnij drukuj