28.10.2011

Podróż Radom - Warszawa krótsza o godzinę

Podróż z Warszawy do Radomia ma się skrócić o godzinę. Na przełomie 2014 i 2015 roku PKP Polskie Linie Kolejowe planują skończyć modernizację trasy.

Efekty inwestycji:

- ruch pociągów na około 89% długości trasy ma odbywać się prędkością 160km/h

- budowa drugiego toru na odcinku Warka – Radom (obecnie istnieje tylko jeden). Zapewni to możliwość wprowadzenia lepszego rozkładu jazdy (większa częstotliwość pociągów, większa przepustowość)

- skrócenie czasu przejazdu między Radomiem a Warszawą o około 60 minut

17 października Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. umowę na dofinansowanie prac przygotowawczych dla modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie - Radom.

Wartość całkowita projektu to 30 759 467,31 zł, a wartość dofinansowania projektu z UE (Fundusz Spójności) wynosi 25 007 697 zł.

Linia nr 8 między Warszawą a Radomiem jest podzielona na dwa odcinki inwestycyjne: w obrębie Lokalnego Centrum Sterowania(LCS) – Warszawa Okęcie i LCS Radom. Obecnie w ramach prac przygotowawczych realizowane są umowy na opracowanie dokumentacji projektowych i materiałów przetargowych potrzebnych do wyboru wykonawców robót dla LCS Warszawa Okęcie i LCS Radom. Wykonawcy zgodnie z harmonogramem opracowali koncepcje programowo – przestrzenne, które zaakceptowały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Odebrano również opracowania dokumentacji geotechnicznej i geologiczno – inżynierskiej dla LCS Warszawa Okęcie i LCS Radom. W trakcie opracowania są dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji lokalizacyjnych dla terenów poza obszarem kolejowym przewidzianym dla inwestycji.

Prace przygotowawcze obejmują opracowanie: koncepcji programowo-przestrzennej; dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej, dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, projektów budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz przygotowanie materiałów przetargowych i załączników do wniosku o dofinansowanie.

Gdy prace przygotowawcze dobiegną końca, powstaną dokumenty potrzebne do wyboru wykonawców i rozpoczęcia robót modernizacyjnych na trasie z Warszawy do Radomia.

Realizacja prac budowlanych, według planu opracowanego przez biuro projektów powinna zakończyć się na przełomie 2014 i 2015 roku. Zakładamy, że w obecnej perspektywie finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zostanie zrealizowany cały zakres rzeczowy projektu.

 

Informacje dla mediów

Maciej Dutkiewicz

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

tel.22 47 336 40, e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

udostępnij drukuj