28.06.2007

Podpisano umowy Warszawa Zachodnia-Warszawa Okęcie

W dniu 29 czerwca 2007 r. o godz. 12.00 w siedzibie Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w obecności Ministra Transportu Jerzego Polaczka, podpisano umowę inwestycyjną nr SPOT/1.1.1/160/05-01 na wykonanie robót w ramach projektu SPOT/1.1.1/160/05 „Modernizacja linii kolejowej nr 8. Etap I odcinek Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie i budowa łącznicy Warszawa Służewiec – Lotnisko Okęcie. Faza 2: roboty budowlane na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie”.

W procedurze przetargowej został wyłoniony wykonawca, którym będzie konsorcjum w składzie:

 • Trakcja Polska – PKRE S.A.-lider konsorcjum
 • Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. 
 • Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych -7 S.A.
 • Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury w Warszawie Sp. z o.o.

Umowę podpisali:

 • W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: Teresa Zwiernik i Agnieszka Safuta – Pawlak, członkowie Zarządu Spółki,
 • W imieniu Wykonawcy: Maciej Radziwiłł – Prezes Zarządu Spółki Trakcja Polska -PKRE S.A. i Tadeusz Kałdonek – Wiceprezes Zarządu Spółki Trakcja Polska - PKRE S.A. 

Przedmiotem prac objętych umową będzie:

 • wymiana podtorza na długości 16,2 tkm.
 • wymiana torów 16,2 tkm.
 • wymiana rozjazdów 26 kpl.
 • wymiana sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym
  i łączności na długości 21,5 tkm.
 • wybudowanie dwóch dodatkowych torów pomiędzy Warszawa Al. Jerozolimskie a Warszawa Zachodnia 5,3 tkm.
 • remont i przebudowa obiektów inżynieryjnych
 • wybudowanie 2 dodatkowych przystanków osobowych Warszawa Al. Jerozolimskie i Warszawa Żwirki i Wigury;
 • budowa 2 torów odstawczych na st. Warszawa Wschodnia dla pociągów obsługujących MPL Okęcie.

Wartość prac objętych umową wynosi:

 • 204 916 022,41 PLN (netto)
 • 249 997 547,34 PLN (brutto)

Czas trwania: 11 miesięcy od daty podpisania Umowy.

Źródła finansowania (koszty kwalifikowane):

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (70,44%);
 • budżet państwa (29,56%).

Po uroczystości podpisania umowy odbyła się krótka konferencja prasowa, w której udział wzięli przedstawiciele następujących mediów:

„Nowe Życie gospodarcze”, „Infrastruktura”, „Rynek Kolejowy”, „PGT”, „Gazeta Wyborcza”, „Kurier PKP”, telewizja „WOT”, agencja „Polska Presse”.

Na pytania dziennikarzy odpowiedzi udzielali:

 • Pan Jerzy Polaczek – Minister Transportu,
 • Pan Krzysztof Celiński – Prezes Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Pani Teresa Zwiernik – Członek Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Pani Agnieszka Safuta-Pawlak – Członek Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Pan Krzysztof Łańcucki – Rzecznik prasowy Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

prezentacja

Galeria

udostępnij drukuj