28.05.2007

Podpisano umowę w ramach programu "Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce"

W dniu 28 maja 2007 r. o godz. 12.00 w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, przy ul. Targowej 74, została podpisana umowa nr 2001/PL/16/P/PT/015-09 na wykonanie robót współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach programu ISPA/FS nr 2001/PL/16/P/PT/015 „POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W POLSCE”.

 

Projekt ma na celu przywrócenie sprawności technicznej zużytych i wyeksploatowanych elementów infrastruktury na wybranych liniach kolejowych. Oznacza to realizację robót w standardach technicznych i jakościowych wynikających z kategorii poszczególnych linii kolejowych
i obowiązujących na nich prędkości rozkładowych.

W latach 2004 – 2006 podpisano 13 kontraktów celem realizacji projektu. Łączna wartość dotychczas podpisanych kontraktów wynosi – 97 874 095,69 EUR.

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:

 • członek Zarządu Pani Teresa Zwiernik,
 • członek Zarządu Pani Agnieszka Safuta-Pawlak.

natomiast ze strony Wykonawcy:

 • prezes Zarządu Pan Dariusz Zetkowski,
 • członek Zarządu Pan Włodzimierz Krysiński z Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp.z o.o.

reprezentanci „Konsorcjum ZNI Stargard – ZRK DOM – ZNI Warszawa ”.

W skład konsorcjum Wykonawcy wchodzą następujące firmy:

 • Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Kolejowej Sp. z o.o. w Warszawie – Zakład Napraw Infrastruktury w Stargardzie Szczecińskim
 • Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Kolejowej Sp. z o.o. w Warszawie – Zakład Napraw Infrastruktury w Warszawie
 • Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.

Zakres podpisywanej umowy:

 • wymiana nawierzchni torowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii 271 (Wrocław Główny - Poznań) i 273 (Wrocław Główny - Szczecin) na łącznej długości 83.291 km.

Wartość umowy:

 • brutto-52 772 974,84 EUR, netto-43 256 536,75 EUR w tym:

           środki UE - 32 442 402,56 EUR - 75%
           budżet     -10 814 134,19 EUR - 25%

Zakończenie zadania nastąpi w I kw. 2009 r.

Efektem wykonania przedmiotowych robót będzie:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pociągów,
 • zwiększenie punktualności i niezawodności przewozów pasażerskich i towarowych(likwidacja 26 ograniczeń prędkości),
 • skrócenie czasu przejazdu pociągów o 66 min,
 • poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych,
 • poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji hałasu, drgań,
 • uregulowanie stosunków wodnych dzięki systemom odwodnienia.

Na temat podpisanej umowy została przygotowana informacja prasowa oraz prezentacja
                                                                                  

Galeria

udostępnij drukuj