28.07.2010

Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Kontynuacja modernizacji linii kolejowej Nr 401 Szczecin Dąbie – Świnoujście”

27 lipca 2010r. w siedzibie Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Szczecinie podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Kontynuacja modernizacji linii kolejowej Nr 401 Szczecin Dąbie – Świnoujście”.

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:

Józef Matuszczak – dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji w Szczecinie,
Andrzej Piechocki – zastępca dyrektora Oddziału.

W imieniu Spółki TORPOL Sp. z o.o. podpis złożył :

Tomasz Sweklej – Prezes Zarządu Spółki,


Wyłoniony w toku postępowania przetargowego wykonawca ma za zadanie:
- zmodernizować odcinek linii o długości 5,160 km między stacjami Lubiewo i Świnoujście Przytór oraz wykonać prace towarzyszące.

Efektem działań będzie likwidacja ograniczeń prędkości, zwiększenie prędkości rozkładowej dla pociągów pasażerskich do 120 km/h (obecnie 60 km/h) oraz podwyższenie dopuszczalnego nacisku do 225 kN.

Koszt modernizacji finansowanej przez budżet państwa wynosi 7 452 253,83 PLN (netto).

Termin realizacji: do 30 listopada 2010r.

 

 

Informacje dla mediów
Romana Nakoneczna
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Szczecinie
tel.91/4713927, e-mail: r.nakoneczna@plk-sa.pl

Galeria

udostępnij drukuj