31.08.2007

Podpisano umowę na modernizację odcinka linii E20

W dniu 31 sierpnia 2007 r. o godz. 11.00 w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, przy ul. Targowej 74 skrzydło C (sala A), została podpisana umowa nr 2001/PL/16/P/PT/012-04 Lot B-2 na roboty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu ISPA/ FS nr 2001/PL/16/P/PT/012 Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, Etap I

 

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót nawierzchniowych i podtorowych, obiektów inżynieryjnych i inżynierskich oraz towarzyszących na odcinku Łuków – Międzyrzec Podlaski.

  • Wartość podpisanej umowy:

66 995 080,23 euro (netto)
81 733 997,88 euro (brutto)

  • Źródła finansowania: Fundusz Spójności, budżet państwa
  • Okres realizacji: 24 miesiące

W imieniu wykonawcy – Konsorcjum w składzie:

  • STRABAG Sp. z o.o. 
  • STRABAG AG
  • TRAKCE a.s.
  • SUDOP PRAHA a.s. 

umowę podpisali:

Dariusz Słotwiński - Prezes Zarządu Strabag Sp. z o.o.
Wojciech Trojanowski - V-ce-prezes Zarządu  Strabag Sp. z o.o.

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:

Pani Teresa Zwiernik – członek zarządu,
Pan Andrzej Trębicki – członek zarządu,

Na uroczystości podpisania umowy obecni byli przedstawiciele  mediów:

  • Geodeta – Magazyn Geoinformacyjny
  • Kurier PKP
  • Rynek Kolejowy

Na temat podpisanej umowy przygotowana została informacja prasowa oraz prezentacja

Galeria

udostępnij drukuj