29.06.2007

Podpisano umowę na modernizację odcinka linii E 65

W dniu 29 czerwca 2007 r. o godz.12.00 w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, przy ul. Targowej 74, w obecności Pana Jerzego Polaczka - Ministra Transportu została podpisana umowa nr 2005/PL/16/C/PT/001-08 na wykonanie robót współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach projektu nr 2005/PL/16/C/PT/001„Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa – Gdynia, etap II w Polsce”.

Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej modernizacji  linii kolejowej nr 9 na odcinku Warszawa Wschodnia (km 4.254) - Legionowo (km 23.600) oraz stacji Nasielsk (km 58.400 – 61.100).

Wartość podpisanej umowy:

  • 151 467 479,52 EUR (netto)
  • 184 790 325,02 EUR (brutto)

koszty kwalifikowane: 150 000 375,12 EUR

Źródła finansowania:

  • Fundusz Spójności - 84 %,
  • budżet państwa - 16 %

Okres realizacji: 20 miesięcy od rozpoczęcia robót.

W imieniu wykonawcy-Konsorcjum w składzie:

  • „PKP Energetyka” spółka z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury spółka z o.o.

umowę podpisali:

Pan Tadeusz Skobel - prezes zarządu „PKP Energetyka” spółka z o.o.
Pan Grzegorz Grabowski - członek zarządu „PKP Energetyka” spółka z o.o.

w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:

Pani Teresa Zwiernik - członek zarządu,
Pani Agnieszka Safuta-Pawlak - członek zarządu

zobacz prezentację

Galeria

udostępnij drukuj