21.05.2008

Podpisano umowę na modernizację linii kolejowej Warszawa-Łódź, Etap I odcinek Skierniewice-Łódź Widzew

 

 

Dnia 16 maja 2008r. została podpisana umowa Nr SPOT/1.1.1/82/04A na nadzór i zarządzanie nad:
- Rozszerzonym zakresem robót modernizacyjnych na stacji Skierniewice, nie objętych Kontraktem Nr 2 realizowanym w ramach Projektu Nr SPOT/1.1.1/82/04
- Robotami dodatkowymi dla Kontraktu Nr 2 (SPOT/1.1.1/82/04-02)
- Robotami dodatkowymi dla Kontraktu Nr 3 (SPOT/1.1.1/82/04-03)
współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport w ramach projektu Nr SPOT/1.1.1/82/04 "Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź, Etap I odcinek Skierniewice-Łódź Widzew".

Wykonawca-Konsorcjum: w składzie Arcadis Profil Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa i Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor Sp. z o.o., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

Umowę podpisali:
- ze strony Zamawiającego:
Pani Teresa Zwiernik - Członek Zarządu
Pani Agnieszka Safuta-Pawlak - Członek Zarządu
- ze strony Wykonawcy:
Pan Waldemar Ostrowski - V-ce Prezes Zarządu
Pan Marek Dzikiewicz - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy


Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynosi:
wynagrodzenie brutto: 719 800,00 PLN
Na wynagrodzenie brutto składają się:
a/ wynagrodzenie netto: 590 000,00 PLN (obejmuje wyłącznie koszty kwalifikowane, które sfinansowane zostaną w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPOT Transport i w 25% ze środków budżetu państwa)
b/ podatek od towarów i usług (VAT): 129 800,00 PLN (koszty niekwalifikowane, które sfinansowane zostaną ze środków własnych Zamawiającego).

Galeria

udostępnij drukuj