22.01.2008

Podpisano kontrakt w ramach modernizacji linii E 30

22 stycznia 2008 r. o godzinie 12 w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie przy ul. Targowej 74 została podpisana umowa Nr 2002/PL/16/P/PT/016 – 06 na wykonanie robót współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach projektu ISPA/FS 2002/PL/16/P/PT/016. „Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinkach Węgliniec- Zgorzelec i Węgliniec – Bielawa Dolna”. Stacja Zgorzelec, dokończenie robót.

 

Wykonawcą umowy zostało „Konsorcjum TORPOL – PRKII” , w składzie: Torpol Sp. z o.o.  oraz Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.  

Umowę ze strony Wykonawcy podpisali:

  • Tomasz Sweklej – Prezes Zarządu – Torpol Sp. z o.o.
  • Michał Ulatowski – Członek Zarządu - Torpol Sp. z o.o.

Natomiast ze strony PKP Polskich Linii Kolejowych:

  • Teresa Zwiernik – Członek Zarządu
  • Agnieszka Safuta- Pawlak – Członek Zarządu

Wartość umowy: 11 570 906,42 euro netto (14 116 505,83 euro brutto).

Czas realizacji: 10 miesięcy.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją wygłoszoną podczas uroczystości przez Andrzeja Tomaszewskiego, Dyrektora Projektu Nr ISPA/FS  2002/PL/16/P/PT/016  „Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinkach Węgliniec- Zgorzelec i Węgliniec – Bielawa Dolna”.

Galeria

udostępnij drukuj