16.07.2007

Podpisano kolejny kontrakt w ramach modernizacji linii kolejowej nr 8

W dniu 13 lipca 2007 r. o godz. 12.00 w siedzibie Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., podpisano umowę inwestycyjną nr SPOT/1.1.1/160/05-02 na nadzór i zarządzanie robotami w ramach projektu SPOT/1.1.1/160/05 „ Modernizacja linii kolejowej nr 8 Etap I: odcinek Warszawa Zachodnia - Warszawa Okęcie i budowa łącznicy Warszawa Służewiec - Lotnisko Okęcie. Faza 2: roboty budowlane na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W uroczystości udział wzięli: Podsekretarz Stanu Pan Mirosław Chaberek, Przedstawiciel SAFEGE Pan Didier Wynrocx oraz Przedstawiciel Ambasady Republiki Francji Pani Laurence de Touchet.

W procedurze przetargowej został wyłoniony wykonawca, którym będzie konsorcjum w składzie:

 • Societe Anonyme Francaise d`Etudes et de Gestion SAFEGE – lider konsorcjum
 • SYSTRA

Umowę podpisali:

 • W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: Krzysztof Celiński – Prezes Zarządu Spółki i Agnieszka Safuta – Pawlak - członek Zarządu Spółki,
 • W imieniu Wykonawcy: Mieczysław Iciachowski – Dyrektor SAFEGE Oddział w Polsce

Umowa obejmuje nadzór inżynierski i zarządzanie robotami na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie.

Głównymi zadaniami Wykonawcy będzie:

 • Pełnienie funkcji Inżyniera, zgodnie z Warunkami Kontraktów FIDIC na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego
 • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie
  z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy
 • Koordynacja robót objętych nadzorem z innymi robotami realizowanymi dla GDDKiA przez wykonawców drogowej infrastruktury okołolotniskowej – Trasa N-S Węzeł Marynarska oraz dla ZDM przez wykonawców drogowej infrastruktury okołolotniskowej – połączenie ulic Cybernetyki i 17 Stycznia wiaduktem nad torami linii nr 8
 • Koordynacja robót objętych nadzorem z PP „Porty Lotnicze”, spółką PETROLOT i innymi podmiotami z rejonu lotniska OKĘCIE.

Wartość prac objętych umową wynosi: 3 180 000,00 PLN netto
                                                             
3 879 600,00 PLN brutto

Czas trwania: 25 miesięcy od daty podpisania umowy

Źródła finansowania (koszty kwalifikowane):

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (70,44%);
 • budżet państwa (29,56%).

Na uroczystości podpisania umowy obecni byli przedstawiciele następujących mediów: „Nasz Dziennik”, „Dziennik”, „Rynek Kolejowy”, „Radio dla Ciebie”, „Radio Kolor”, „Anty Radio”, „Telewizja Trwam”, PAP.

informacja prasowa (pdf)
ogólne informacje o umowie (pdf)
odcinek Warszawa Zachodnia-Okęcie (pdf)
budowa łącznicy Warszawa Służewiec-lotnisko Okęcie (pdf)

Galeria

udostępnij drukuj