28.07.2010

Podpisanie umowy w związku z modernizacją linii nr 25

26 lipca 2010 r. podpisana została umowa pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie, a Przedsiębiorstwem Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Zakładem Wschodnim z siedzibą w Radomiu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w ramach modernizacji linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica.

Wyboru najkorzystniejszej oferty, w oparciu o cenę jako jedyne kryterium oceny ofert, dokonała komisja przetargowa w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja toru nr 2 na szlakach Skarżysko – Kamienna – Wąchock – Starachowice Wsch. – Kunów wraz z robotami towarzyszącymi, która ma na celu podniesienie parametrów technicznych linii poprzez modernizacje nawierzchni kolejowej, przejazdów kolejowych i przebudowę obiektów inżynieryjnych.

Wartość wynagrodzenia wykonawcy, określona w umowie wynosi 44 373 177,90 zł brutto.
Inwestycja będzie finansowana ze środków budżetu państwa.

Ofertę na realizację tego zadania złożyło również:
Konsorcjum: Lider – Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego „TRANSKOL” Sp. z o.o. Kielce; Partner: Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL S.A.

 

 

Informacje dla mediów:
Małgorzata Kwiatkowska
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Lublinie
tel.81/472 36 83, e-mail: ma.kwiatkowska@plk-sa.pl

udostępnij drukuj