18.04.2008

Podpisanie umowy na roboty modernizacyjne na linii E 30

Dnia 18 kwietnia 2008 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. została podpisana umowa  wieńcząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Modernizację linii kolejowej E 30 na odcinku Węgliniec-Legnica -Most w km 37,221 linii 282 w Bolesławcu" w ramach projektu Nr FS 2001/PL/16/P/PT/013 ,,Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinku Węgliniec- Legnica".

UMOWA Nr 2001/PL/16/P/PT/013-10

NA ROBOTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH PROJEKTU FS nr 2001/PL/16/P/PT/013

,,Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinku Węgliniec-Legnica"


Umowę ze strony Wykonawcy, konsorcjum firm w składzie,:

Przedsiebiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.

pełniące obowiązki Pełnomocnika

Przedsiębiorstwo Budowlane ,,FILAR" sp. z o.o.

pełniące obowiązki Partnera

Frenzel-Bau GmbH Plauen

pełniący obowiązki Partnera

podpisali

Stefan Dziedziul-Prezes Zarządu PRKiI S.A.

Marita Szustak-Wiceprezes Zarządu PRKiI S.A.

Natomiast ze strony PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.:

Teresa Zwiernik-Członek Zarządu

Andrzej Trębicki-Członek Zarządu

 

Wartość kontraktu: 10 154 626,88 euro netto.

Termin wykonania umowy: 18 miesięcy.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją prasową

Galeria

udostępnij drukuj