28.04.2009

Podpisanie umowy "Modernizacja katowickiego węzła kolejowego"

28 kwietnia 2009 r., o godz. 11.00, w siedzibie Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Warszawa, ul. Targowa 74, sala nr 4) odbyło się podpisanie umowy nr A/IIZ1E-0814-TEN-T-01/2008 "Wykonanie wstępnego Studium Wykonalności dla zadania: Modernizacja i rozbudowa katowickiego węzła kolejowego" w ramach projektu 2008-PL-92001-S.

Celem zadania jest identyfikacja i analiza obecnej sytuacji transportowej w obrębia aglomeracji katowickiej oraz województwa śląskiego. Analiza wskazać ma kierunki zmian i przeobrażeń infrastruktury kolejowej w celu optymalnego wykorzystania w zaspokajaniu potrzeb transportowych regionu śląskiego.

Wstępne Studium Wykonalności będzie podstawą do opracowania docelowego studium wykonalności dla projektów z nim identyfikowanych, a służących głównemu celowi, jakim jest modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego.

Umowę ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisali: Pan Zbigniew Zarychta  - Członek Zarządu Dyrektor ds. sprzedaży i Pan Paweł Dziwisz - Członek Zarządu Dyrektor ds. inwestycji. Ze strony wykonawcy umowę podpisał Pan Andrzej Sitko - Dyrektor Pełnomocnik konsorcjum firm:

  • Ove Arup&Partners International Limited Wielka Brytania reprezentowany przez Ove Arup&Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce
  • Centrum Naukowo Techniczne Kolejnictwa w Warszawie

informacja prasowa                                                            zobacz prezentację

Galeria

udostępnij drukuj