19.06.2008

Podpisanie umowy między PKP PLK S.A i Kolejami Słowackimi.

17 czerwca w siedzibie Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. w Krakowie podpisano Umowę o współpracy w zakresie zarządzania kolejową infrastrukturą dla prowadzenia ruchu kolejowego przez granicę państwową pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką.

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe Umowę podpisali: Członek Zarządu - Zbigniew Zarychta oraz Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, Tadeusz Kaczmarek, a  ze strony Železnice Slovenskej republiky, Bratislava - Zastępca Dyrektora Generalnego ŽSR, Jozef Antoš.

Umowa jest efektem wspólnych prac polskich i słowackich ekspertów, koordynowanych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej.  Reguluje ona podstawy dalszej współpracy między zarządcami infrastruktury  przy prowadzeni ruchu przez granicę państwową i wypełnia dyrektywy Unii Europejskiej, nakazujące wydzielenie działalności w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową.

Kolejnym etapem będzie uaktualnienie Miejscowych Porozumień Granicznych dla poszczególnych przejść granicznych w oparciu o zawarte umowy.

Dążenie do określenia uregulowań dla prowadzenia ruchu kolejowego przez granice państwowe jest realizacją właściwych regulacji unijnych i ministerstwa infrastruktury. Ma ono na celu aktywizację transportu kolejowego w Europie oraz zacieśnienie współpracy międzynarodowej. Umowa podpisana z ŽSR jest trzecią tego typu umową zarządców infrastruktury. Wcześniej podpisano takie umowy z DB Netz AG i ČD a.s./SŽDC. Prowadzone są także negocjacje treści podobnych umów z kolejami litewskimi, białoruskimi, ukraińskimi i rosyjskimi.

 

Galeria

udostępnij drukuj