21.08.2009

Podpisanie umowy inwestycyjnej na wykonanie Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego


20 sierpnia 2009 roku o godz. 14.00 w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano umowę inwestycyjną na wykonanie Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego realizowanego w ramach projektu TEN-T nr 2006-PL-92608-S Przygotowanie przedsięwzięcia "Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego". Projekt w 50% współfinansowany jest ze środków  TEN-T i w 50% z budżetu państwa. Wykonawcą jest Konsorcjum firm:
Scott Wilson Sp. z o.o
  z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rejtana 17, pełniącą obowiązki Lidera Konsorcjum,
Scott Wilson Ltd
z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Scott House, Alencon Link, Basingstoke, Hampshire RG21 7PP, pełniącą obowiązki Partnera nr 1
Scott Wilson Railways Ltd
z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 15th Floor, McLaren Building, 35 Dale End, Birmingham, B4 7 LN, pełniącą obowiązki Partnera nr 2;
Umowę podpisali:
ze strony Wykonawcy: Tomasz Krawczyk – Członek Zarządu Scott Wilson Sp. z o.o. ze strony Zamawiającego: Pan Zbigniew Szafrański – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Pan Zbigniew Zarychta – Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wartość umowy wynosi: 6.550.000,00 euro (netto) Data zakończenia umowy: 28.04.2011 r.

Galeria

udostępnij drukuj