27.11.2008

Podpisanie umowy inwestycyjnej

26 listopada 2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy ul. Targowej 74 w sali A odbyło się uroczyste podpisanie 3 umów inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności.

Przedmiotem podpisanej umowy nr FS 2004/PL/16/C/PT/006-07 jest wykonanie  dokumentacji  projektowej, dokumentacji  przetargowej dla robót budowlanych   w ramach projektu modernizacji linii średnicowej w układzie dalekobieżnym (linia nr 1 i 2) i układzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia-Warszawa Zachodnia łącznie ze stacjami  oraz przystankami i  tunelem średnicowym w układzie dalekobieżnym w ramach projektu 2004/PL/16/C/PT/006 "Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa-Gdynia, Etap I".

Wartość umowy wynosi:

 • 8 930 136,00 EURO (netto)

Wykonawcą umowy jest:

 • PÖYRY Infra GmbH z siedzibą w Lörach (Niemcy)
 • PÖYRY Infra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:

 • członek Zarządu – Pani Teresa Zwiernik
 • członek Zarządu – Pani Agnieszka Safuta-Pawlak

Natomiast ze strony Wykonawcy  PÖYRY Infra GmbH i PÖYRY Infra Sp. z o.o.:

 • Prezes PÖYRY Infra GmbH – Pan Johann Schmieder
 • Vice Prezes PÖYRY Infra Sp. z o.o. – Pan Marcin Grabowski

 

Umowa nr FS 2002/PL/16/P/PA/008-02 dotyczy wykonania dokumentacji przedprojektowej dla zadania modernizacji odcinka Białystok-Suwałki - Trakiszki-granica państwa, realizowanego w ramach projektu  ISPA/FS nr  2002/PL/16/P/PA/008 "Pomoc techniczna dla  przygotowania projektu "Modernizacja linii E 75 na odcinku Warszawa-Białystok-Suwałki-Trakiszki-granica państwa (Rail Baltica)".

Wartość umowy wynosi:

 • 1 052 210,00 EURO (netto)

Wykonawcą umowy jest:

 • PÖYRY Infra GmbH z siedzibą w Lörach (Niemcy)

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:

 • członek Zarządu - Pani Teresa Zwiernik
 • członek Zarządu - Pani Agnieszka Safuta-Pawlak


Natomiast ze strony Wykonawcy  PÖYRY Infra GmbH :

 •  Prezes PÖYRY Infra GmbH - Pan Johann Schmieder
 • Prokurent PÖYRY Infra Sp. z o.o. - Pan Berthod Kamm

Umowa nr 2002/PL/16/P/PA/008-03 dotyczy opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla modernizacji linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok-Suwałki-Trakiszki-granica państwa, realizowanego w ramach projektu ISPA/FS nr 2002/PL/16/P/PA/008 - Pomoc techniczna dla przygotowania projektu "Modernizacja linii E 75 na odcinku Warszawa - Białystok-Suwałki-Trakiszki-granica państwa (Rail Baltica)".

Wartość umowy wynosi:

 • 100 001,70 EURO (netto)

Wykonawcą umowy jest:

 • Eko-Log Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:

 • członek Zarządu – Pani Teresa Zwiernik
 • członek Zarządu – Pani Agnieszka Safuta-Pawlak

Natomiast ze strony Wykonawcy  Eko-Log Sp. z o.o.:

 • Członek Zarządu – Pani Katarzyna Walkowiak 
 • Członek Zarządu – Pan Jakub Smakulski


zobacz informację prasową.....

<//span>

 

Galeria

udostępnij drukuj