21.12.2006

Podpisanie kontraktu-odcinek linii E 65 Warszawa-Działdowo-Gdynia

W dniu 20 grudnia 2006 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, przy ul. Targowej 74, została podpisana umowa nr ISPA/FS nr 2001/PL/16/P/PA/005 – 03 w ramach projektu „Pomoc techniczna dla przygotowania projektu modernizacji linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa –Działdowo – Gdynia w Polsce”.

Przedmiotem jest analiza skrajni kinematycznej taboru w aspekcie przyjętych parametrów eksploatacyjnych modernizacji linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia.

Wartość podpisanej umowy wynosi 22 314,40 euro netto (27 223,568 euro brutto).
Termin wykonania umowy wynosi 70 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Finansowanie umowy realizowane będzie w 75% ze środków Funduszu Spójności i w 25%
ze środków budżetu państwa w ramach projektu nr ISPA/FS 2001/PL/16/P/PA/005.

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A umowę podpisali: prezes Zarządu Krzysztof Celiński i członek Zarządu Teresa Zwiernik, natomiast ze strony wykonawcy (Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa) - dyrektor Andrzej Żurkowski.....więcej

Galeria

udostępnij drukuj