24.10.2008

Podpisanie kolejnej umowy inwestycyjnej!

23 października 2008 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano umowę FS 2005/PL/16/C/PT/001-03 LOT B "LOT B - modernizacja szlaków: Legionowo - Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Dwór Mazowiecki Modlin, Modlin - Nasielsk, Nasielsk - Świercze w ramach projektu FS 2005/PL/16/C/PT/001Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa - Gdynia, etap II".

Wykonawcą umowy jest konsorcjum "Legionowo - Świercze" w składzie: TORPOL
Sp. z o.o. , FEROCO S.A., Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Spółka z o.o., ,,PKP Energetyka Sp. z o.o." , Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno - Torowe Spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "INTERCOR Sp. z o.o. " 
Wartość umowy wynosi 144 590 536,40 euro (netto) (176 400 454,41 euro brutto). Umowa będzie realizowana do końca października 2010 r.
Przyznana pomoc ze środków UE obejmuje 84% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Pozostała część kosztów w wysokości 16%, zostanie pokryta ze środków z budżetu państwa.

Galeria

udostępnij drukuj