24.06.2008

Podpisanie dwóch umów w ramach zadania inwestycyjnego: Projekt SPOT/1.1.1/160/05

16 czerwca 2008 r. w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy ul. Targowej 74, zostały podpisane dwie umowy w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 8 etap I: Warszawa Zach.-Warszawa Okęcie i budowa łącznicy Warszawa Służewiec-lotnisko Okęcie: Faza 2 - roboty na odc. Warszawa zach.-Warszawa Okęcie"- Projekt SPOT/1.1.1/160/05:

 

UMOWA Nr SPOT/1.1.1/160/05-01A na wykonanie robót dodatkowych do umowy podstawowej Nr SPOT/1.1.1/160/05-01, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, związanych z remontem obiektu inżynieryjnego w km 5.100 linii nr 8 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 8 etap I: Warszawa-Zach.-Warszawa Okęcie i budowa łącznicy Warszawa Służewiec-lotnisko Okęcie: Faza 2 - roboty na odc. Warszawa zach.-Warszawa Okęcie" - Projekt SPOT/1.1.1/160/05.

Wartość umowy:      cena netto       2 899 995,95 PLN
                                     podatek VAT    637 999,11 PLN
                                     cena brutto      3 537 995,06 PLN

Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


UMOWA Nr SPOT/1.1.1/160/05-01B na wykonanie robót budowlanych związanych
z modernizacją obiektów inżynieryjnych w km 4.030, 4.047, 4.663 I 4.787 na linii kolejowej nr 8, Etap I, odcinek Warszawa Zach. – Warszawa Okęcie jako zamówienia dodatkowego dla Umowy
Nr SPOT/1.1.1/160/05-01

Wartość umowy:      cena netto       2 701 103,84 PLN
                                     podatek VAT    594 242,84 PLN
                                     cena brutto      3 295 346,68 PLN

Umowa zostanie sfinansowana ze środków własnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w miejsce nie otrzymanych środków budżetowych.

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy podpisały:

  • Pani Teresa Zwiernik-Członek Zarządu
  • Pani Agnieszka Sufata-Pawlak-Członek Zarządu

Natomiast ze strony Wykonawcy :"Konsorcjum - Trakcja Polska" w składzie: Trakcja Polska S.A., Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A., Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych -7 S.A., Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury w Warszawie Sp. z o.o., :

  • Pan Tadeusz Kałdonek - Wiceprezes Zarządu Spółki Trakcja Polska-PKRE S.A. 
  • Pan Dariusz Mańkowski - Wiceprezes Zarządu Spółki Trakcja Polska-PKRE S.A.

Galeria

udostępnij drukuj