15.05.2018

PLK uczestnikiem Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Polska kolej w 2023 roku, porty morskie, transport intermodalny, realizacja inwestycji – to tematy omawiane m.in. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress – EEC). PLK po raz kolejny są uczestnikiem tego najważniejszego spotkania biznesowego w Europie Centralnej, które odbywa się w Katowicach.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. były obecne w trzech debatach – „Koniunktura i problemy – budownictwo pod presją”, „Porty morskie” oraz „Transport intermodalny”. Jak zaznaczył Ireneusz Merchel prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., spółka nie zwalnia z prowadzeniem inwestycji. Realizacja Krajowego Programu Kolejowego wynosi ponad 50 procent. PLK już w ubiegłym roku rozpoczęła przygotowania do nowej perspektywy. Wysłano zapytania do ponad 400 instytucji – samorządów, przewoźników, stowarzyszeń, aby poznać ich potrzeby w zakresie inwestycji kolejowych. W ten sposób zarządca infrastruktury mógł lepiej przygotować studia wykonalności i prace projektowe dla wybranych zadań. 

- Obecnie mamy w przygotowaniu studia wykonalności na rzeczywistą wartość realizacyjną ponad 20 mld zł, a prace projektowe prowadzimy dla zadań wartości ok. 8 - 10 mld zł. Mamy też zdefiniowane projekty i studia wykonalności dla przedsięwzięć, które zostaną rozpoczęte w najbliższym czasie – powiedział prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Prezes PLK podkreślił, że jednym z ważnych założeń obecnej perspektywy finansowej jest poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu. Na inwestycje portowe PLK planują przeznaczyć ponad 2 mld zł. 

– Dzięki inwestycjom poprawi się dostępność i przepustowość w portach oraz zwiększy się dwukrotnie prędkość handlowa. Prace obejmują modernizację, budowę i rozbudowę infrastruktury kolejowej oraz inwestycje umożliwiające obsługę rosnącego transportu morskiego z wykorzystaniem transportu kolejowego- podkreślał prezes Ireneusz Merchel.

W debacie pt. „Koniunktura i problemy – budownictwo pod presją” Ireneusz Merchel szczególną uwagę zwrócił na współpracę PLK z wykonawcami, która jest niezbędna  dla sprawnej organizacji ruchu pociągów obok prowadzonych robót. 

Jak zaznaczył, zarządca infrastruktury, m.in. na spotkaniach z wszystkimi uczestnikami procesu przewozowego, tak ustala organizację ruchu, by podczas prowadzenia prac pociągi pasażerskie mogły kursować zgodnie z przyjętym rozkładem, a pasażerowie w jak najmniejszym stopniu odczuli zmiany. Dodał także, że zapewniony jest również sprawny transport towarów i dowóz materiałów na miejsce budów, poprzez możliwość przejazdu pociągów obok prowadzonych robót lub innymi, wcześniej przygotowanymi trasami. 

Istotnym tematem był także rozwój transportu intermodalnego. Zdaniem prezesa, w obecnej perspektywie PLK prowadzą szereg inwestycji, które pozwolą poprawić parametry dla ruchu towarowego, co przełoży się na poprawę konkurencyjności wobec transportu drogowego. 

- Prace prowadzone są na ważnych szlakach towarowych, stanowiących międzynarodowe korytarze torowe przebiegające przez Polskę. Poprawiamy także dostęp do portów morskich jak i warunki do przewozu towarów na Górnym Śląsku. Inny ważny projekt  towarowy, za blisko 250 mln zł, obejmuje prace w rejonach ośmiu przejść granicznych. Inwestycje zapewnią płynny ruch pociągów i poprawę drożności na przejściach granicznych, a to pozwoli na przejazd większej liczby pociągów – dodał Ireneusz Merchel. 

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski i z zagranicy. Prowadzone rozmowy dotyczą kwestii najistotniejszych dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. 

Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
22 473 30 02

Galeria

Pliki do pobrania

PLK uczestnikiem Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Pobierz
udostępnij drukuj