Uczestnicy Forum Ekonomicznego
09.09.2020

PLK obecne na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. po raz kolejny aktywnie uczestniczą na Forum Ekonomicznym, w panelach dotyczących głównych kierunków rozwoju i zmian na kolei. Jednym z poruszanych tematów przez zarządcę infrastruktury były inwestycje kolejowe jako recepta na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym oraz szansa na rozwój mniejszych regonów.

Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. podczas Forum w Karpaczu uczestniczył w dwóch debatach: „Krajowe mega inwestycje szansą na rozwój państwa” oraz „Kolej na gospodarkę – nowe połączenia impulsem do rozwoju regionów”.

Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel na panelu „Kolej na gospodarkę – nowe połączenia impulsem do rozwoju regionów” podkreślał, że w ramach prowadzonych obecnie inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego wybudowane zostaną nowe linie i przystanki, co ułatwi dostęp do kolei, także mieszkańcom mniejszych regionów Polski. Uzupełnieniem tego będą inwestycje w ramach nowych instrumentów finansowych takich jak Program Kolej Plus i Program budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020–2025.

- Programy wprowadzane przez rząd mają na celu odbudowę kolei. Do Programu Kolej Plus złożonych zostało 96 wniosków na kwotę około 25 mld zł. Tak duże zainteresowanie pokazuje jak kolej jest bardzo potrzebna w mniejszych regionach. Program budowy i odbudowy przystanków to też kolejny ważny program do walki z wykluczeniem komunikacyjnym – mówił Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Podczas debaty podkreślano także znaczenie inwestycji kolejowych, jako istotnego elementu rozwoju gospodarczego państwa. Prezes PLK przypomniał o pracach prowadzonych dla poprawy warunków dla przewozów towarowych.

- Realizujemy podstawowe cele w zakresie strategii państwa. to np. modernizacja korytarzy sieci TEN-T, inwestycje na magistralach towarowych, w portach czy wschodnich przejściach granicznych – powiedział Ireneusz Merchel – zaznaczył Ireneusz Merchel.

Podczas panelu „Krajowe mega inwestycje szansą na rozwój państwa", dyskutowano o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego, inwestycjach towarzyszących, w tym rozbudowie sieci kolejowej w Polsce.

- Około 5000 km to długość istniejących linii kolejowych, które będą częścią szprych CPK. Z tych ok. 5000 km w ramach obecnego KPK zostanie zmodernizowanych prawie 1700 km linii m.in. Warszawa - Białystok, Warszawa - Lublin czy korytarz E20-E59: Warszawa Zachodnia - Kutno - Konin - Poznań Główny - Szczecin Dąbie – mówił prezes PLK.

Dodał on również, że zarządca infrastruktury ściśle współpracuje w tym obszarze z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Ireneusz Merchel zaznaczył, że bardzo ważne jest przy tym zachowanie koordynacji projektów CPK i PLK, tak aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie da zmodernizowana infrastruktura.

- Liczymy że inwestycje w ramach poszczególnych szprych przyniosą efekt synergii – wzmocnienia efektów i osiągnięcia najwyższego standardu infrastruktury dla połączeń międzywojewódzkich, regionalnych, aglomeracyjnych oraz dla ruchu towarowego – mówił Merchel.

Forum Ekonomiczne to od prawie 30 lat przestrzeń spotkań i merytorycznych dyskusji. Podczas trzydniowego cyklu debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski i z zagranicy, prowadzone są rozmowy dotyczące kwestii najistotniejszych dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Tegoroczne wydarzenie odbywa się nie w Krynicy, a wyjątkowo w Karpaczu.


Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 22 473 30 02

Galeria

Pliki do pobrania

PLK obecne na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Pobierz
udostępnij drukuj