25.09.2013

PLK na TRAKO

Wyższa prędkość i przepustowość linii oraz skrócenie czasów podróży. O priorytetach PLK na nadchodzącą perspektywę unijną mówił na TRAKO prezes Remigiusz Paszkiewicz.

Rozwój kolei aglomeracyjnych, kontynuacja poprawy połączeń dalekobieżnych oraz podniesienie parametrów linii dla transportu towarów. Takie inwestycje planują Polskie Linie Kolejowe w nadchodzącej perspektywie finansowej. Mamy zyskać spójną sieć połączeń, krótsze czasy przejazdów pasażerskich oraz stabilne prędkości dla przewoźników towarowych. 

O priorytetach i finansowaniu inwestycji PLK dyskutowano podczas debaty otwarcia Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku.

Ponad 30 miliardów złotych będzie miała do wydania polska kolej w latach 2014 – 2020. PLK jako zarządca infrastruktury intensywnie przygotowuje się do nowej perspektywy. Tworzona jest lista konkretnych inwestycji do realizacji. Pierwsze przetargi na studia wykonalności zostaną ogłoszone w przyszłym roku. 

Wśród priorytetów PLK są: poprawa prędkości handlowej pociągów, zwiększenie przepustowości oraz skrócenie czasów podróży, które będą konkurencyjne wobec transportu drogowego. W latach 2014 – 2020 w większym niż obecnie stopniu modernizowane będą korytarze dla przewozów towarów. Celem zarządcy infrastruktury jest oferowanie przewoźnikom towarowym stabilnych prędkości na jak najdłuższych odcinkach, bez uciążliwych ograniczeń prędkości. 

- W kolejnej perspektywie będziemy dysponowali sumą ponad 30 mld zł na modernizacje linii kolejowych. Ważna jest także zmiana podejścia do przeprowadzania tych inwestycji – chcemy odejść od odcinkowych modernizacji, a skupić się na tzw. efekcie sieciowym, tak by cała sieć kolejowa była bardziej efektywna z punktu widzenia przewoźników. W nowej perspektywie skupimy się na szlakach towarowych: m.in. połączeniu portów z Dolnym i Górnym Śląskiem – powiedział Remigiusz Paszkiewicz, prezes PLK.

PLK planuje między innymi remont linii na Śląsku oraz korytarzy do nadmorskich portów. Wśród tras wybranych do modernizacji są ciągi: Wrocław – Poznań, Warszawa – Białystok / Lublin / Poznań, Poznań – Szczecin, Katowice – gr. czeska. Rozwijane będą linie na stacjach portowych w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Rehabilitacją zostaną objęte ciągi towarowe na Górnym Śląsku, linia CE-59 (Nadodrzanka), czy CE-65 (Węglówka). 

PLK będzie także poprawiać przepustowość i płynność ruchu na dojazdach do największych aglomeracji. Trwają prace nad nowym modelem prognoz ruchu, który będzie źródłem wyboru nowych projektów. Pierwsze rezultaty tego opracowania będą gotowe w styczniu 2014 roku. 

W nadchodzącej perspektywie zarządca infrastruktury planuje nowe podejście do wykonywanych inwestycji. Każda z nich będzie miała zakres dostosowany do indywidualnego stanu linii. W większości przypadków będą to rehabilitacje, czyli wypadkowe pomiędzy modernizacją, a rewitalizacją. Umożliwią one PLK najbardziej efektywne wykorzystanie dostępnych na inwestycje funduszy. 


Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO, to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. TRAKO to doskonała okazja do promowania transportu szynowego, spedycji i logistyki kolejowej oraz prezentacji najnowszych technologii. Organizatorami targów są Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. oraz Grupa PKP.

Galeria

udostępnij drukuj