22.11.2013

PLK mają pierwsze w Polsce zezwolenia dla Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ETCS (European Train Control System).

Prezes UTK wydał 21 listopada 2013 r. PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. pierwsze w historii polskiej kolei zezwolenia dla Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS) na odcinku od Grodziska Mazowieckiego do Zawiercia. Dla PLK jest to kolejny etap do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i prędkości na sieci kolejowej.

Zezwolenia otrzymały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla podsystemu strukturalnego: sterowanie - urządzenia przytorowe ERTMS/ETCS poziomu 1, zainstalowanego na linii kolejowej E65 - Centralnej Magistrali Kolejowej na odcinku od Grodziska Mazowieckiego do Zawiercia. Przytorowy system ERTMS/ETCS poziom 1 jest systemem kontroli jazdy pociągu z punktową transmisją danych, zapewniających ciągłą kontrolę jazdy pociągu. Urządzenia przytorowe przeznaczone są do pobierania w sposób bezpieczny informacji o sygnałach wyświetlanych na sygnalizatorach przytorowych oraz przetwarzania tej informacji do postaci odpowiednich telegramów, wysyłanych poprzez urządzenia transmisyjne (eurobalisy), zabudowane w określonych punktach toru kolejowego, do urządzeń pokładowych sytemu ERTMS/ETCS.

ETCS jest częścią wdrażanego w Unii Europejskiej systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System), który ma zapewnić interoperacyjność transportu kolejowego, czyli możliwość swobodnego poruszania się pociągów w sieciach kolejowych poszczególnych państw (właścicieli infrastruktury) bez konieczności zatrzymywania się na granicach oraz wymiany lokomotyw - przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Zgodnie z wydanym przez jednostkę notyfikowaną - Instytut Kolejnictwa certyfikatem podsystem, dla którego wydano zezwolenie jest zgodny z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności i spełnia wymogi bezpieczeństwa.

Informacje dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 662 114 900

Galeria

udostępnij drukuj