19.06.2017

PLK i o PLK na V Kongresie Infrastruktury Polskiej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w półtora roku dokonały ogromnego postępu w działaniach inwestycyjnych, mówił Jerzy Szmit, wiceminister MIB na otwarciu V Kongresu Infrastruktury Polskiej 19 czerwca 2017 r. w Warszawie.

W debacie otwarcia – Dziś i jutro finansowania infrastruktury wobec perspektywy zmniejszenia funduszy europejskich dla Polski, mówcy zwrócili uwagę m.in. na aspekty prawne, ekonomiczne i realizację projektów kolejowych jeszcze w obecnej perspektywie. 

Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zwrócił uwagę na szybkie nadrabianie zaległości w ogłaszaniu i podpisywaniu projektów przez zarządcę infrastruktury z Krajowego Programu Kolejowego o wartości ponad 66 mld zł. 

- PLK w 2017 r. będą miały podpisane umowy o wartości 1/3 Krajowego Programu Kolejowego. Tylko od stycznia do połowy czerwca bieżącego roku PLK podpisały umowy na ponad 10 mld zł. Spółka planuje podpisać jeszcze, do końca roku, kontrakty na kolejne 10 mld zł – powiedział prezes PLK.

Zarządca infrastruktury rozpoczął już przygotowanie projektów na kolejna perspektywę. Są informacje, że dla kolei środki na inwestycje nie będą mniejsze. Kontynuowane będzie wspieranie  transportu kolejowego.

PLK procedują także przygotowanie programu utrzymaniowego. – To bardzo ważne, by program został ustalony. Inwestujemy w infrastrukturę kolejową i modernizujemy linie, ale bardzo ważne jest też posiadanie pewnych środków na utrzymanie – uważa Ireneusz Merchel. 

Spółka od stycznia 2016 r. wznowiła dialog z wykonawcami m.in. w ramach Forum Inwestycyjnego. Współpraca rozwija się też w Radzie Ekspertów. Pomimo różnic, jakie naturalnie mogą być między wykonawcą i zamawiającym, zarządca infrastruktury stara się tworzyć warunki do sprawnej realizacji procesu inwestycyjnego. Takimi działaniami są m.in. zaliczki dla wykonawców, możliwość zwrotu środków za zakupione materiały. 

W ramach debaty Dziś i jutro finansowania infrastruktury poruszono zagadnienia inwestycji drogowych i kolejowych m.in. z perspektywy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, wykonawców, zamawiających GDDKiA i PLK oraz procesu legislacyjnego.

Na V Kongresie Infrastruktury Polskiej, nagrodą RynkuInfrastruktury.pl za „zgodną współpracę zarządców infrastruktury i wykonawcy podczas operacji wsunięcia w nasyp kolejowy tunelu Trasy Świętokrzyskiej w Warszawie” wyróżnione zostały: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie oraz firma Strabag.


Kontakt dla mediów:

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: 694 480 239

Galeria

Pliki do pobrania

PLK i o PLK na V Kongresie Infrastruktury Polskiej

Pobierz
udostępnij drukuj