01.08.2018

PLK - bezkolizyjne przejazdy przez tory zwiększą bezpieczeństwo i usprawnią komunikację w Poznaniu

Dzięki projektowi z Krajowego Programu Kolejowego „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” w Poznaniu zwiększy się poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspólnie z samorządem wybudują dwa bezkolizyjne skrzyżowania. Będzie sprawniejszy system komunikacji w mieście. Projekt KPK dotyczy współfinansowania budowy wiaduktów w Polsce.

W Poznaniu nowe wiadukty drogowe zastąpią dwa przejazdy kolejowo - drogowe na ul. Golęcińskiej i Lutyckiej. Oznacza to wzrost poziomu bezpieczeństwa i sprawniejszą komunikację w mieście. Inwestycja obejmie budowę wiaduktów nad linią Poznań – Piła wraz z przyległym układem drogowym. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w ramach projektu: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”, sfinansują wykonanie obiektów kolejowych za prawie 14 mln zł netto. Samorząd przeznaczy środki na pozostałą część inwestycji, w tym budowę dróg dojazdowych. Przedsięwzięcie ma być zrealizowane do końca 2022 r. Między PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a Miastem Poznań zostanie podpisane porozumienie, które określi m.in. zasady wspólnego przeprowadzenia postępowania przetargowego i finansowania inwestycji.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zaproponowały Miastu Poznań także likwidacje 4 przejazdów kolejowo - drogowych i zastąpienie ich wiaduktami na ul. Kopanina, św. Michała, Starołęcka, Lutycka k. przystanku Poznań Wola. Ta propozycja nie została jednak przyjęta.

Budowa wiaduktów realizowana jest z projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, zastępowanie przejazdów kolejowo - drogowych bezkolizyjnymi skrzyżowaniami. Polskie Linie Kolejowe realizują projekt we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i zarządcami dróg. 

W Wielkopolsce, bezkolizyjne skrzyżowania w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” planowane są także w Kostrzynie, Plewiskach, Kłodawie, Porażynie, Szamotułach. W Kostrzynie Wielkopolskim w czerwcu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Gmina Kostrzyn podpisały porozumienie dotyczące budowy wiaduktu kolejowego, który zastąpi dwa przejazdy kolejowo - drogowe na ul. Grunwaldzkiej i Powstańców Wielkopolskich.

Bezkolizyjne skrzyżowania budowane i modernizowane są w ramach wielu inwestycji Krajowego Programu Kolejowego, min. na modernizowanych liniach: Poznań – Warszawa, Poznań – Wrocław, Lublin – Warszawa, Kraków – Rzeszów, Opole – Kędzierzyn Koźle. PLK konsekwentnie zwiększa bezpieczeństwo na sieci kolejowej.

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” 
będzie ubiegał się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

Kontakt dla mediów:
Zbigniew Wolny 
Zespół prasowy 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
rzecznik@plk-sa.pl
Tel. 600 084 749

 

 

Galeria

Pliki do pobrania

PLK - bezkolizyjne przejazdy przez tory zwiększą ...

Pobierz
udostępnij drukuj