29.10.2007

PLK-a się szkoli

W dniach 25-26.10.2007 roku w Centrum Promocji Kadr w Konstancinie Jeziornej odbyło się dwuetapowe seminarium szkoleniowe skierowane do pracowników PKP PLK S.A

Tematem przewodnim szkolenia były:

  • Roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające wraz z podstawowymi zadaniami dla Beneficjenta (Zamawiającego) oraz Inżyniera z uwzględnieniem warunków FIDIC i wymagań prawnych;
  • Zasady finansowania w nowym okresie budżetowym 2007-2013.

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele: Biura Realizacji Inwestycji, Biura Funduszy Unijnych, Biura Zamówień Publicznych, Biura Przygotowania Inwestycji, Biura Rachunkowości i Finansów, Biura Ochrony Środowiska, Zespołu Audytorów Wewnętrznych oraz Oddziałów Regionalnych: Gdańsk, Poznań, Lublin, Warszawa, Katowice, Wrocław i Kraków.

Obecni byli również członkowie zarządu: Teresa Zwiernik- dyrektor ds. projektów unijnych,  Andrzej Trębicki- dyrektor ds. przygotowania inwestycji oraz  Józef Jeżewicz- dyrektor ds. techniki.

Część pierwsza seminarium, przygotowana przez Polish – British Construction Partnership Sp. z o.o. oraz Chartered Building Consultancy, zakończyła się przyznaniem uczestnikom Certyfikatów Uczestnictwa w Seminarium Szkoleniowym na temat Międzynarodowych Warunków Kontarktów typu FIDIC dla Budownictwa.

Część drugą seminarium przeprowadziła Danuta Wróbel- dyrektor Biura Funduszy Unijnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją

Galeria

udostępnij drukuj