28.03.2014

PKP Polskie Linie Kolejowe wobec artykułu w Pulsie Biznesu z 28.03.2014 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. spełniły wszystkie założenia z jakimi do testów ED250 zwrócił się Instytut Kolejnictwa – jak rozumiemy – działając w imieniu producenta. Tym samym należy stwierdzić, że przeprowadzono wszelkie testy, o jakie poproszono.

 PLK nie była konsultowana odnośnie żadnych innych testów, czy oczekiwań badawczych, więc nie posiada wiedzy jak, gdzie i co jeszcze zamierzał lub zamierza badać producent, zwłaszcza, że takich możliwości jest wiele. Jednocześnie PLK prowadzi swoje prace i przygotowania służące do wprowadzenia nowego typu taboru na polskie szlaki - ich przebieg jest i był publicznie znany. 

Zarządca infrastruktury spełnił wszystkie wymagane warunki techniczne, niezbędne do przeprowadzenia testów. Jazdy próbne odbyły się zgodnie z założonym harmonogramem. Przygotowano drogę kolejową i sieć trakcyjną, a personel spółki wspierał realizacje testów w ustalonych wcześniej obszarach.  Zamontowane na linii kolejowej urządzenia mają wymagane przepisami certyfikaty, tzw. świadectwa dopuszczenia.  Osiągnięcie podczas testów prędkości 293 km/h oraz sprawdzony po zakończeniu prób stan urządzeń dowiodły, że infrastruktura została należycie przygotowana.   

 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 662 114 900

Galeria

Pliki do pobrania

PKP Polskie Linie Kolejowe wobec artykułu w Pulsie ...

Pobierz
udostępnij drukuj