28.06.2011

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w drodze przetargu wyłoni wykonawcę, który zbada wpływ kolei dużych prędkości na społeczny i ekonomiczny rozwój Polski

 

24 czerwca 2011 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe na przeprowadzenie „Analizy uwarunkowań społecznych rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce w perspektywie 2050 roku” finansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zamówienie obejmuje przeprowadzenie analiz i przedstawienie wpływu budowy i eksploatacji sieci kolei dużych prędkości (KDP) na rozwój społeczny kraju, z uwzględnieniem pełnego rachunku kosztów i korzyści.

 

W ramach projektu:

• wykonane zostaną analizy i oceny różnych wariantów realizacji inwestycji i etapowania projektu budowy kolei dużych prędkości,

• określone będą podstawowe parametry preferencji użytkowników,

• wykonane zostaną badania preferencji społecznych oraz skutków społecznych w kontekście wykorzystywania kolei dużych prędkości,

• opracowane będą prognozy ruchu.

 

Analizy zostaną przeprowadzone w celu określenia efektywności ekonomicznej oraz efektów społeczno-gospodarczych, jakie wystąpią do 2050 r. w wyniku powstania sieci kolei dużych prędkości.

Wyniki przeprowadzonych analiz i wykonanych badań, pozwolą ocenić wpływ kolei dużych prędkości na główne czynniki życia społecznego. Ponadto dla poszczególnych wariantów przebiegu planowanej linii dużych prędkości wykonawca przedstawi wskaźniki i mierniki jej efektywności pod kątem uwarunkowań społecznych wraz z wnioskami i rekomendacjami odnośnie przebiegu planowanej linii.

Analiza ma charakter poszerzony w porównaniu z dotychczas przeprowadzanymi analizami. Obejmuje obszar całego kraju w perspektywie roku 2050.

 

Rozstrzygnięcie przetargu przewidywane jest na koniec lipca 2011 r.

 

Agata Pomykała

Dyrektor projektu

ds. komunikacji i planowania strategicznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Kolei Dużych Prędkości

tel. +48 22 473 2442

 

Projekt 7.1-26 Przygotowanie budowy linii dużych prędkości stara się o współfinansowanie

ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

udostępnij drukuj