21.09.2012

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Railway Business Forum ogłosiły nominacje w konkursie Człowiek roku - przyjaciel kolei!

Organizacja tegorocznej edycji konkursu  Człowiek roku – przyjaciel kolei nabiera tempa. Już wkrótce poznamy laureatów ósmej edycji konkursu określanego w środowisku mianem „kolejowych oscarów”.

 

W 2012 roku organizatorzy konkursu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Railway Business Forum, postanowili zapoczątkować nową formułę przyznawania nagród. Zgodnie z tym założeniem w ramach konkursu przyznane zostaną dwie równorzędne nagrody w formie tytułów.

Nagroda Człowiek roku – przyjaciel kolei przyznawana będzie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kolejnictwa w roku, w którym organizowany jest konkurs. Kryteria brane pod uwagę przy wyborze nominowanych dotyczyć będą sukcesów i wyjątkowych osiągnięć m.in.: w działalności gospodarczej, wprowadzaniu nowych technologii, w dziedzinie promocji kolei, w działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej oraz działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 

Nagroda Przyjaciel kolei przyznawana będzie natomiast za wybitne osiągnięcia w związku z transportem szynowym, osobom fizycznym, osobom prawnym lub innym instytucjom niezależnie od okresu podejmowania tych działań.

Wraz z końcem sierpnia 2012 roku zakończył się etap zgłaszania kandydatur. Kandydatury do obydwu nagród zgłaszane były tradycyjnie za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną po wypełnieniu kwestionariusza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu www.przyjaciel-kolei.pl. Na podstawie zgłoszonych kandydatur Kapituła konkursu wytypowała listę nominowanych do nagrody Człowiek roku - przyjaciel kolei oraz listę laureatów nagrody Przyjaciel kolei.

Poniżej prezentujemy listę osób nominowanych do nagrody Człowiek roku – przyjaciel kolei. Zgodnie z regulaminem konkursu laureatów nagrody Przyjaciel kolei poznamy dopiero podczas oficjalnej prezentacji laureatów, która będzie miała miejsce w pierwszy poniedziałek listopada.  

Lista osób nominowanych do nagrody Człowiek roku – przyjaciel kolei:

1.    Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego

2.    Janusz Czarnocki - Prezes Zarządu CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o.

3.    Henryk Gruca – Prezes Zarządu Lotos Kolej Sp. z o.o.

4.    Zbigniew Konieczek – Prezes Zarządu Newag S.A.

5.    Ryszard Leszczyński – Prezes Zarządu KZN „Bieżanów” Sp. z o.o.

6.    prof. dr hab. inż. Mirosław Luft – Prorektor Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego

7.    Piotr Malepszak - Pełnomocnik Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

8.    Janusz Malinowski – Prezes Zarządu PKP Intercity S.A.

9.    Łukasz Malinowski – Redaktor naczelny Rynku Kolejowego

10.  Andrzej Mrówczyński – Prezes Zarządu Kolejowych Zakładów Łączności Sp. z o.o.

11.  Zdzisław Myszor – konduktor pociągu PKP Intercity S.A.

12.  Bogdan Pokropiński - Autor publikacji kolejowych

13.  prof. dr hab. inż. Marek Sitarz – Kierownik Katedry Transportu Szynowego Politechniki Śląskiej 

14.  Dariusz Stefański - Prezes Zarządu PCC Intermodal

15.  Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego

16.  Paweł Ważny – kierownik pociągu PKP Intercity S.A.  

 

Oficjalna ogłoszenie werdyktu Kapituły konkursu Człowiek roku – przyjaciel kolei nastąpi 5 listopada podczas uroczystej Gali w Teatrze Narodowym w Warszawie.  

Wszystkim osobom nominowanym serdecznie gratulujemy i dziękujemy tym, którzy przesłali do sekretariatu Kapituły zgłoszenia kandydatur w konkursie.  

Galeria

udostępnij drukuj