24.03.2011

PKP PLK S.A.: kolejne posiedzenie Rady Przewoźników

23 marca 2011 r. w Warszawie w obecności przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Transportu Kolejowego po raz kolejny zebrała się Rada Przewoźników przy PKP Polskie Linie Kolejowe SA. W obradach, które prowadził przewodniczący Rady, były minister transportu i gospodarki morskiej Tadeusz Syryjczyk, wziął udział członek Zarządu PKP PLK S.A., dyrektor ds. sprzedaży, Andrzej Pawłowski.

Przedstawiono wyniki dotychczasowej pracy Rady, która była skupiona głównie na wnioskach przewoźników do nowego regulaminu przydzielania tras pociągów, jaki będzie obowiązywał w rozkładzie jazdy 2011/2012. Ten obszar zainteresowań Rady na pierwszych jej posiedzeniach był spowodowany bliskim (I dekada lutego) terminem, w jakim Zarząd PKP PLK S.A. był zobowiązany do zatwierdzenia projektu tego dokumentu. Spośród ponad 80 wniosków zgłoszonych przez przewoźników do regulaminu, Zarząd PKP PLK S.A. w całości uwzględnił 30 wniosków, a częściowo 2. 18 wniosków nie zostało uwzględnionych. Dyskusja nad pozostałymi wnioskami będzie prowadzona na kolejnych posiedzeniach Rady. „Będziemy dążyć do tego, żeby likwidować bariery, gdziekolwiek one będą istniały” – powiedział o dyskusji nad dalszym kształtowaniem regulaminu Andrzej Pawłowski.

W dalszej części obrad przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przedstawili wyniki prac nad systemem zarządzania w sytuacjach kryzysowych (temat przedstawiony na wniosek Rady) oraz nad kwestią przyszłości wspólnej reprezentacji polskiego transportu kolejowego w kontaktach międzynarodowych w nowych warunkach organizacyjno-strukturalnych kolei w Polsce. Przewoźnicy zajmą stanowisko wobec szczegółowych propozycji PKP PLK S.A. w tych sprawach na kolejnych posiedzeniach Rady.

Rada przyjęła plan kolejnych zagadnień, jakie będą omawiane przez to forum. Należą do nich m.in. organizowanie robót, zamknięć torowych i kształtowanie rozkładu jazdy w warunkach zamknięć, przepływ informacji od służb dyspozytorskich do przewoźników i pasażerów, analiza struktury kosztów zarządcy linii kolejowych, planowane modernizacje i remonty.

Następne spotkanie Rady Przewoźników już w połowie kwietnia.

 


Rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Krzysztof Łańcucki

 

udostępnij drukuj