06.08.2019

Otwock wygodniejsze perony, sprawniejsza komunikacja

Dwa nowe perony, przejście podziemne oraz pierwsze z dwóch bezkolizyjnych skrzyżowań w mieście – są już kolejne efekty modernizacji stacji Otwock. W ramach przebudowy linii ze stolicy do Lublina pociągi pojadą sprawniej i bezpieczniej, będzie lepsza komunikacja w mieście. Wartość prac realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Otwocku to ok. 90 mln zł. Projekt z udziałem środków POIiŚ wart jest ponad 3,5 mld zł.

Kompleksowa modernizacja peronów, przejść, torów i urządzeń sterowania w Otwocku to istotny zakres inwestycji Warszawa – Lublin wartej ponad 3,5 mld zł. Dla pasażerów efektem staje się lepszy dostęp do pociągów, a będą szybsze i bezpieczniejsze podróże do Warszawy i Lublina.

Realizujemy największe inwestycje, które realnie zwiększają dostęp mieszkańców do kolei, a tym samym zapewniają dobre podróże w aglomeracjach i między regionami. Modernizacja stacji i przystanków, m.in. na linii Lublin – Warszawa, zapewni oczekiwaną obsługę wszystkim podróżnym. Celem Krajowego Programu Kolejowego jest kolej bezpieczna, komfortowa i punktualna – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Od wiosny pasażerowie korzystają z dwóch nowych peronów. Obiekty są wyposażone w ławki, szerokie wiaty, informację pasażerską i nagłośnienie. Na perony można się dostać nowym przejściem podziemnym wyposażonym w pochylnię. Dla osób niewidomych i niedowidzących powstały ścieżki naprowadzające. W tunelu, który połączy dwie części miasta, będą zamontowane windy, zapewniające lepszy dostęp do pociągów osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Połowa stacji ma już nowy układ torowy.

W Otwocku prace obejmują obecnie drugą części stacji. Dla podróżnych budowany jest trzeci peron. Będzie dostosowany do obsługi pociągów dalekobieżnych i aglomeracyjnych (tak jak peron nr 2). Wykonano większość robót ziemnych. Układane są tory, montowane elementy sieci trakcyjnej, kontynuowana budowa przejść pod torami. Wykonane zostaną także prace przy montażu rozjazdów od strony Świdra.

Na stacji zmodernizowanych zostanie łącznie około 10 km torów i sieci trakcyjnej. Sprawne przejazdy pociągów zapewni 30 nowych rozjazdów. Nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym umożliwi obsługę pociągów aglomeracyjnych i dalekobieżnych.

Niezwykle szeroki zakres inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wymaga stałej współpracy z wykonawcami oraz zapewnienia podróży zgodnie z ustalonym rozkładem. Znajdujemy rozwiązania, by konsekwentnie budować coraz lepsze warunki dla podróżnych korzystających z kolei. Postępują prace na linii Lublin – Warszawa. W Otwocku mieszkańcy korzystają z uzyskanych już efektów inwestycji. Prowadzona przebudowa przyniesie kolejne udogodnienia – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Bezkolizyjne skrzyżowania to bezpieczniejsza kolej i sprawniejsza komunikacja w mieście

W lipcu kierowcy pojechali pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Majowej. Zastąpił on przejazd w poziomie szyn. Wiadukt i nowy układ drogowy, m.in. dwa ronda i chodniki dla pieszych, ułatwiają komunikację nie tylko w mieście. Na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i usprawnienie ruchu drogowego wpłynie również budowane obecnie bezkolizyjne skrzyżowanie w miejscu przejazdu na ul. Żeromskiego/Filipowicza. Pod wiaduktem będzie droga, a obok przejście dla pieszych.

W sierpniu rozpocznie się przebudowa drugiego wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Orlej (od strony ul. Warszawskiej). Nowy obiekt i przebudowana droga usprawnią komunikację w okolicach stacji. Zakończenie wszystkich prac w Otwocku zaplanowano na grudzień 2020 r.

Równolegle do prac na stacji przebudowywany jest, dotychczas jednotorowy, odcinek Otwock – Pilawa. Prace rozpoczęły się w maju i obejmują budowę drugiego toru, sieć trakcyjną, obiekty inżynieryjne oraz urządzenia sterowania. Na trasie do Pilawy zdemontowano już tory i sieć trakcyjną na odcinku 25 km. Przygotowywany jest teren pod drugi tor. Wykonawca przygotował m.in. 120 tys. podkładów, 140 km szyn, ponad 7 000 ścianek peronowych. Prace zakończą się w przyszłym roku.

Po zakończeniu inwestycji Lublin – Warszawa skrócą się podróże w regionach i między stolicami Mazowsza i Lubelszczyzny. Sprawniejsze przejazdy zapewni drugi tor między Otwockiem a Pilawą, nowoczesne stacje i przystanki ułatwią dostęp do kolei.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.warszawa-lublin.pl.

Modernizacja linii kolejowej nr 7 jest jednym z największych projektów w Krajowym Programie Kolejowym. Wartość projektu „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I” wynosi ponad 3,4 mld zł, z czego kwota dofinansowania unijnego POIiŚ to ponad 2,9 mld zł. Prace zostaną zrealizowane do 2022 roku.


Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 239

Galeria

Pliki do pobrania

Otwock wygodniejsze perony, sprawniejsza komunikacja

Pobierz
udostępnij drukuj